Svařovací automaty

ROTOX Jednohlavý svářecí automat SEK 501 N

Exaktní a rozměrově přesný svár plastových profilů s pohodlnou a přesnou obsluhou.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Ohraničení svarové housenky 2,0 mm
 • Nastavitelný úhel sváru mezi 30° - 180°
 • Dvouruční ovládání
 • Revolverovým dorazem pro různé výšky profilu
 • Bezpečnostní dvojitý válec
 • Pevné dorazy při 90° a 180°
 • Moderní SPS - řízení
 • Paralelní posun obou pracovních desek
 • Nastavitelné dorazy tavení a sváření
 • Rychlá a lehká výměna příložek pomocí zasouvacího systému
Možnost volby:
 • 1 sada podpěr profilů
 • Ohraničení svarové housenky nastavitelné mezi 0,2 - 2,0 mm
 • Vyhřívací nože nahoře a dole s regulátorem
 • středový doraz pro malé elementy

ROTOX Jednohlavý svářecí stroje SEK 501 S

Rozměrově přesné svařování plastových profilů jednoduchou a přesnou obsluhou.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Ohraničení svarové housenky mezi 0,2 - 2,0 mm
 • Svařovací zrcadlo a doraz profilu zespodu
 • Svařovací úhel 25° - 180°
 • Pevná pozice při 90° a 180°
 • Jendotlivé seřízení pro svařovací pozici
 • Pneumatické upnutí příložek a úhlové lišty
 • Dvouruční ovládání s revolverovým dorazem pro různé výšky profilu
 • Moderní SPS-řízení
 • Volitelné vložení s nebo bez dorazu profilu
Možnost volby:
 •  Podpěr profilu
 • zvýšení upínací výšky a výšky zrcadla až na 200 mm
 • vyhřívání nožů nahoře a dole
 • digitální ukazatel úhlu

ROTOX Jednohlavý svářecí stroje SEK 503/513

Současné svařování čtyř profilů do kříže.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Současné svaření 4 profilů do kříže
 • Stabilní konstrukce
 • Centrální doraz pro různé pracovní pohybye
 • Svarová housenka seřizovatelná nohoře a dole
 • Možnost Y-sváru (jako SEK 513)

ROTOX Dvouhlavý svářecí automat SZK 502

Moderní technika k současnému sváření dvou 90° rohových spojů během jednoho pracovního úkonu.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Stabilní podstavec stroje
 • Svářecí hlavy z robustního hliníkového odlitku- konstrukce
 • Stabilní vedení pohyblivé svářecí hlavy
 • Automatický přítlak a odtáhnutí agregátu
 • Ohraničující nože z kalené a nerezavějící oceli
 • Revolverový doraz pro 6 rozdílné profilové výšky
 • Moderní SPS-řízení
 • Ohraničení svarové housenky 2,0 mm
 • Rychle upínací zařízení profilu
 • Rychle upínací systém příložek
Možnost volby:
 • Ohraničení svarové housenky nastavi telné na 0,2 mm
 • Rychle výměnné zařízení teflonu
 • Vyhřívání nožů nahoře a dole
 • Úložné ramena profilu
 • Přítlaky na těsnění • pevná hlava svař. úhlu 30° - 180°

ROTOX Dvouhlavý svářecí automat SZK 509

Nejracionálnější možnost svařování elementů 30° - 150° a oblouků.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Svařování na obou hlavách 30° - 150° a na obou v poloze 0°
 • Bez omezení úhlových kombinací na levé a pravé hlavě
 • Elektronické seřízení úhlu a stolu s upínací jednotkou se 4 osami
 • Manuální nastavení délky; přesné seřízení digitálním ukazatelem
 • Svařování s nebo bez profilového dorazu
 • Konstantní odvaření 2,0 mm
 • Ohraničení noži seřizovatelné 0, 2 - 2,0 mm
 • na pevném agregátu možný provoz jako na jednohlavé svářečce

ROTOX Vícehlavý svařovací automat SMK 504

Současné svařování 4 tyčí pod úhlem 90° paralerním posuvem.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Svařování s paralerním posuvem
 • Kvalitní kontrukce stroje
 • Prům. PC s disketovou jednotkou
 • Seřizovatelní ohraničení housenky 0,8 - 2,0 mm
 • automatické vytransportování
 • Rámové příložky inkluzívně
Možnost volby:
 • Vyhřívání nožů nahoře a dole pro ohranič. do 0,2 mm
 • Automatické seřízení ohraničení housenky 0,2 mm - 2 mm
 • Ohraničení pro foliované profily
 • Vybavení pro U-svařování
 • Přítlaky těsnění
 • Čtečka čár. kódů

ROTOX Vícehlavý svařovací automat SMK 506 4 hlavá varianta

Pro svařování profilů s diagonálním posuvem.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Svařování diagonálním posunem
 • Kvalitní konstrukce stroje
 • Také jako 6- nebo 8-hlavý stroj
 • Integrované příložky
 • Seřizovatelné ohranočení svar. housenky 0,2-2 mm
Možnost volby:
 • vyhřívané nože
 • automatické seřízení svarové housenky 0,2 mm - 2 mm
 • Rychle výměnný systém teflonu
 • Přítlaky na těsnění
 • Měření délky profilu
 • Dvojité svařování (nad sebou)
 • Multifunkční hlavy
 • Další příslušenství na poptávku

ROTOX Vícehlavý svařovací automat SMK 506 6-/8- hlavá varianta

Pro svařování profilů s diagonálním posuvem.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Kvalitní konstrukce stroje
 • Diagonální svařování
 • Integrované rámové příložky
 • Volba pro svařování sloupků-V-svár, sloupků - tupý svár nebo trapézový svár
 • Elektronické pozicování svař. hlav
 • Na pohyblivých osách kvalitní plochá vodítka
 • Lehká a rychlá výměna příložek
 • Svarová housenka seřizovatelná na 0,2-2 mm
 • Dobře přípstupná svař. zrcadla
 • Separátní pohon na sloupkových agregátech zaručuje optimální pozicování a přesnost
 • Nosič nástrojů na sloupkovém agregátu s elektromotorickou seřizovací osou
 • PC-řízení
 • Automatické vytransportování svařenců
 • Rychle výměnný systém teflonu
 • Řízení chladící stanice
 • Při současné dodávce: Přenos dat na ROTOX-začišovací stroj s PC-řízením
Možnost volby:
 • Široký sloupkový agregát pro svařování 2 elementů za sebou
 • Automaticky seřizovatelné ohraničení svar. housenky 0,2 mm - 2 mm
 • Multifunkční svař. hlavy (např. našroubování prahu)
 • Autom. posun nosiče nástrojů pro svařování kombinace rámů
 • Dvojité svařování (pouze rohové hlavy)
 • Elektrická kontrola řezu tyče
 • Přítlaky těsnění
 • Čtečka čár. kódu
 • Další příslušenství na poptávku

ROTOX Vícehlavý svařovací automat SMH 510

Vysoce výkonný svařovací stroj pro m současné svaření 4 tyčí profilu pod úhlem 90° při paralerním posuvu se servo pohonem.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Svařování při paralerním posuvu se servo pohonem
 • Postupné seřízení ohraničení svarové housenky mezi 0,2 und 2,0 mm, jakož i posuv se servo pohonem
 • Uložení svařovacích dat příslušných profilů
 • Elektronické pozicování svařovacích hlav
 • PC řízení
 • automatické vytransportování
 • Rychle výměnný systém teflonové folie
 • Rámové příložky ve stroji
Možnost volby:
 • Mechanické a elektrické elementy pro svařování za vyšších teplot a s vyšší rychlostí (HTS)
 • 2+2-svařování
 • Vyhřívané nože nahoře a dole
 • Ohraničující nože pro foliované profily
 • Vybavení pro U-svařování
 • Přítlaky těsnění
 • Čtečka čár. kódů

ROTOX Čtyřhlavý svářecí automat SVK 508-vertikální

Pro svařování s diagonálním posuvem.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Svařování s diagonálním posuvem
 • Kvalitní konstrukce
 • Manuálně seřizovatelné ohraničení svarové housenky 0,2 - 2 mm
Možnost volby:
 • vyhřívané nože
 • automatické seřízení svarové housenky 0,2 mm - 2 mm
 • rychle výměnný systém teflonu
 • přítlaky těsnění

ROTOX Horizontální svařovací stroj SMK 505

Přesná technika s širokými svařovacími možnostmi.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Do 5 universálních svař. hlav v řadě (i otočné)
 • Agregáty pro svařování rohů, sloupků, kříže a H-svárů
 • Možnost volby všech agregátů, dvojitě nebo jednotlivě
 • Přestavitelné dorazy pro různé pozice sloupků
 • Ohraničující nože seřizovatelné 0,2 - 2 mm
 • Příložky se zasunovacím systémem lehce a rychle vyměnitelné
Možnost volby:
 • Vyhřívané ohraničnení svarové housenky nahoře a dole
 • Podpěry profilů na všech svařovacích agregátech

ROTOX Chládnoucí a obráběcí stanice ZOR 941

CNC řízená stanice pro chalzení a opracování svařených PVC profilů.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Optimalizace čssu taktu opracování během procesu chládnutí
 • Opracování na hotovém profilu jsou bez tolerancí
 • Nahrazuje chladící stanici svářecí-začišovací linky
 • Potřeba místa nepatrně větší než u chaldící stanice
 • Windows-PC řízení
Možnost volby:
 • Odvodòpvací drážky
 • Odvzdušòovací drážky
 • Odvětrání
 • Otvory pro sloupky
 • Otvory pro panty a nůžky
 • Vrtání otvorů pro panty