Začištění rohů

ROTOX Začišťovací automat rohů EPA 274

Cenově výhodná alternativa začištění vnějších rohů a viditelných ploch na rámech plastových oken.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Flexibilní seřízení na profil použitím až 4 frézovacích sad
 • Redukovaný čas taktu optimalizací procesu opracování nasazením programováného řízení
 • Jendoduchá obsluha
Možnost volby:
 • Automatické rozpoznání

ROTOX Začišťovací automat rohů EPA 170

CNC začišťovací automat se 2 interpolovanými osami pro kompletní opracování rohů na svařených PVC okenních profilech.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Variabilní osazení s 10 místy nástrojů a konturovací kotoučovou frézou
 • Plně automatické začištění pohledových ploch, vnějších rohů, drážek pro těsnění, vnitřních rohů na PVC svařených profilech s obloučky a zkosenými
 • Vysoká kvalita opracování odpruženým uložením nástrojů s vyrovnáním tolerance profilů ve vnitřních rozích
 • Jednoduché sestavení programu pro novou profilovou konturu kopírováním a změnou v Teach- In-Modu
 • Automatické rozeznání profilu
 • Vodítka nenáročná na údržbu
 • SPS a interpolované CNC řízení se 2 osami
 • PC pro obsluhu stroje a vizualizaci

ROTOX Začišťovací automat rohů EPA 470

2 interpolované osy pro začištění svarové housenky na PVC okenních profilech.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Variabilní nasazení nástrojů s 10 místy pro nástroje a konturovou kotučovou frézu
 • Plně automatické začištění rohů, sloupků a křížových spojů na pohledových plochách, vnějších rozích, drážek pro těsnění a vnitřních rohů na PVC okenních rámech a křídlech také s obloučky a šikminami. Strana vložení profilu je volitelná
 • Volitelná strana vložení profilu
 • Vysoká kvalita opracování odpruženým uložením nástrojů s vyrovnáním tolerance profilů ve vnitřních rozích
 • Jednoduché sestavení programu pro novou profilovou konturu kopírováním a změnou v Teach-In-Modu
 • Automatické rozpoznání profilu
 • Vodítka nenáročná na údržbu
 • SPS a interpolované CNC řízení se 2 osami
 • PC pro obsluhu stroje a vizualizaci

ROTOX Začišťovací automat rohů EPA 470

2 interpolované osy pro začištění svarové housenky na PVC PVC okenních profilech od 45 ° do 125 °.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Úhlové seřízení manuální s ukazatelem úhlu na obrazovce
 • Rozsah úhlů od 125 ° (tupý) do 45 ° (ostrý)
 • Vnitřní opracování s vertikální frézovací jednotkou do šířky profilů od 125 mm při křídlech a 100 mm při rámech
 • Variabilní nasazení nástrojů s 10 místy pro nástroje a konturovou kotučovou frézu
 • Plně automatické začištění rohů, sloupků a křížových spojů na pohledových plochách, vnějších rozích, drážek pro těsnění a vnitřních rohů na PVC okenních rámech a křídlech také s obloučky a šikminami. Strana vložení profilu je volitelná
 • Vysoká kvalita opracování odpruženým uložením nástrojů s vyrovnáním tolerance profilů ve vnitřních rozích
 • Automatické rozpoznání profilu
 • Vodítka nenáročná na údržzbu
 • SPS a interpolované CNC řízení se 2 osami
 • PC pro obsluhu stroje a vizualizaci

ROTOX Začišťovací automat rohů EPA 472

CNC-Začisťovací automat s 2 osami ke kompletnímu opracování rohů na PVC - okenních profilech.

Überlappung...

další informace
Popis:
 • Plně automatické začištění rohů, sloupků a křížových spojů na pohledových plochách, vnějších rozích, drážek pro těsnění a vnitřních rohů na PVC okenních rámech a křídlech. Strana uložení profilu je volitelná.
Profily:
 • Většina známých profilů, s dorazovým a středovým těsnění, profily pro posuvná okna a monobloc.
Popis výrobku:
 • Variabilní nasazení nástrojů s 12 místy pro nástroje
 • pneumatické upínání
 • Ruční nebo automatická provoz
 • Spojení s vícehlavým svářecím strojem
 • interpolované 2-osy CNC-řízení s integrovaným SPS
 • Uložení až 300 NC programů
 • Editace programů pomocí DIN programu a Teach-In- Modus a Copy programování
 • Automatické rozpoznání profilu nebo přenosu dat ze svářecího stroje
Výkon:
 • Vysoká kvalita opracování noži uloženými na pružinách s vyrovnáním tolerancí profilů ve vnitřních rozích
Ošetřování:
 • Bezúdržbová vodítka s centrálním mazáním
Jednoduchá obsluha:
 • Přehledná obrazovka řízení na Pentium-PC-bázi s CD- ROM a diskeotvou jednotkou
 • Seřízení parametrů korektur na CAD ukazateli
Opracování:
 • nízký čas opracování rohu od ~ 20 sec.
 • nízký čas opracování rámů ~ 2 min. s otáčením
 • krátká amortizace

ROTOX Začišťovací automat rohů EPA 572

CNC-začišťovací automat se 2 interpolovanými osami pro kompletní opracování rohů na PVC okenních rámech.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Variabilní osazení nástroji až do 13 pracovních míst včetně konturového kotouče a frézovacího agregátu
 • Plně automatické začištění pohledových ploch, vnějších rohů, drážek pro těsnění, vnitřních rohů na PVC svařených profilech s obloučky a zko seními
 • Volitelná strana vložení profilu
 • Vysoká kvalita opracování odpruženým uložením nástrojů s vyrovnáním tolerance profilů ve vnitřních rozích
 • Jednoduché sestavení programu pro novou profilovou konturu kopírováním a změnou v Teach-In-Modu
 • Automatické rozpoznání profilu
 • Vodítka nenáročná na údržbu
 • SPS a interpolované CNC řízení se 2 osami
 • PC pro obsluhu stroje a vizualizaci
Možnost volby:
 • Integrace vrtacího agregátu pro symetrické vrtání otvorů pro panty
 • Zařízení pro např rámové kombinace z různě širokých profilů
 • Integrace štulpového frézovacího agregátu s dodatečnou NC osou

ROTOX Začišťovací automat rohů EPA 579

CNC-začišťovací automat s až 7 osami pro kompletní opracování rohů na svařených PVC profilech.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Stabilní svařovaná konstrukce stojanu stroje
 • Dlouholetá přesnost díky plochým zafrézovaným vodítkům
 • 4 CNC osy (možnost až 7) dávají vysokou přesnost opakování a nízký čas taktu
 • Vysoký počet 6 (možnost až 12) míst pro nástroje nahoře a dole
 • Osvědčená strhávací jednotka dává i při folio vaných profilech velmi dobré opracování
 • Flexibilní vtahování profilů řízené osami
 • Otáčecí zařízení s regulovaným motorem pro stejnoměrné otáčení i pro velké velikosti elementů
 • Moderní Windows-řízení
Možnost volby:
 • Automatiscké rozpoznání profilů, přenos dat árovým kódem a/nebo přenos dat ze svářecího stroje
 • NC - řízené posunutí zařízení pro opracování rámových kombinací
 • Elektricky ovládaná sklopná vrtací jednotka na rámové ložiska a panty pro vrtání do PVC a/nebo oceli
 • Frézovací agregát pro odfrézování profilových hrotů kombinací rámů nebo štulpů
 • Řezací agregát pro odříznutí profilů u kombinací rámů nebo štulpů
 • Frézovací a strhávací jednotka pro kompletní opracování profilů s acrylovou plochou
 • Střihací jednotka těsnění pro dorazové a zasklívací těsnění
 • a ještě daleko více

ROTOX Začišťovací automat rohů EPA 479

CNC-Začišťovací automat rohů se 4 osami ke kompletnímu opracování rohů PVC okenních rámů.

Überlappung...

další informace
Popis

Plně automatické začištění rohů, sloupků a křížových spojů na pohledových plochách, vnějších rozích, drážek pro těsnění a vnitřních rohů na PVC okenních rámech a křídlech. Strana uložení profilu je volitelná.

Profily:

Většina známých profilů, s dorazovým a středovým těsnění, profily pro posuvná okna a monobloc.

Popis výrobku:
 • Variabilní nasazení nástrojů s až 8 místy nástrojů
 • pneumatické upínání
 • Ruční nebo automatická provoz
 • Spojení s vícehlavým svářecím strojem
 • interpolované 2-osy CNC-řízení s integrovaným SPS
 • Uložení až 300 NC programů
 • Editace programů pomocí DIN programu a Teach-In-Modus a Copy programování
 • Automatické rozpoznání profilu nebo přenosu dat ze svářecího stroje
 • Rozpoznání profilu s analogovým měřícím systémem
 • Zvláštní nástroje např. pro kombinaci rámů
 • Integrace vrtacího agregátu pro symetrické vrtání otvorů pro panty a nůžky
Výkon:
 • Vysoká kvalita opracování noži uloženými na pružinách s vyrovnáním tolerancí profilů ve vnitřních rozích
Ošetřování:
 • Bezúdržbová vodítka s centrálním mazáním 
Jednoduchá obsluha:
 • Přehledná obrazovka řízení na Pentium-PC-bázi s CD- ROM a diskeotvou jednotkou
 • Seřízení parametrů korektur na CAD ukazateli
Opracování:
 • nízký čas opracování rámů ~ 1 min 30 sec s otáčením
 • krátká amortizace

ROTOX Začišťovací automat rohů EPA 473

Opracování rohů ostrých, tupých uhlů a svařených obloukových segmentů se stále stejnou vysokou kvalitou.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • automatické začištění čelních ploch, vnějších rohů a drážek těsnění a rohů v úhlech mezi 30° až 160° a obloukových spojů segmentů
 • komplet 90° - opracování
 • nezávislé nastavení rohů pravé a levé strany úložné plochy profilu pro oboukové spoje segmentů
 • interpolová CNC-řídící jednotka se 7 osami
 • nejnovější technologie pohonu s použitím servořízení střídavého proudu s rozkladačem (revolver)
 • nízkoúdržbové precizní vedení
 • automatické nastavení rámového zařízení a upínacích bodů pomocí zadání profilové formy a úhlu
 • Laserový paprsek jako pomoc k založení
 • Polohování obloukových spojů na svarové housence

ROTOX Jednohlavý rohový a sloupkový začišťovací automat EKA 574

Začištění se 3 interpolovanými osami rohů, sloupků a křížových svárů.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Variabilní osazení nástroji až do 10 míst + konturová fréza
 • Plně automatické začištění rohů, V spojů sloupků a křížových spojů sloupkůna pohledových plochách, vnějších plochách, oblasti drážek těsnění, vnitřních rozích na PVC okenních rámech a křídlech také s obloučky a šikminami
 • Opracování kříže při jednom upnutí
 • Strana vložení profilu je volitelná
 • Vysoká kvalita opracování odpruženými agregáty s vyrovnáním tolerance profilů ve vnitřních rozích
 • Jednoduché sestavení programu pro nové kontury kopírováním a změnou, nebo v Teach-In-modu
 • Automatické ropoznání profilu• Bezúdržbová vodítka
 • SPS a interpolované CNC řízení se 3 osami
 • Možnost otáčecí stanice

ROTOX Dvouhlavý začišťovací automat EKA 577

S 12 interpolovými osami k současnému začištění svarových housenek 2 rohů nebo sloupků.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Modulární konstrukce celého stroje
 • Variabilní osazení se 16 místy nástrojů a konturovací kotoučovou frézou
 • Plněautomatické začištění rohů a sloupkových svarů na PVC okenních rámech a křídlech jako i mono block-, štulp- a předsazené svařené profily
 • Úložná strana profilu je před specifikací volitelná
 • Vysoká kvalita opracování pomocí odpružených jednotek nožů s vyrovnávaním profilovej tolerance ve vnitřní oblasti rohu
 • Jednoduché zhotovení programů nové profilové kontury pomocí kopírování a provedení změn
 • SPS- a interpolová CNC-řídící jednotka s 12 osami
 • Včetně 2 frézovacích agregátůpro konturové frézy
 • Lineární transport rámů pomocí přepravných pásů
 • Opracování sloupků při jednom upnutí speciáně otočnými nástroji
 • Pneumatické upínání
 • PC-řídící jednotka inkl. vizualizace
Možnost volby:
 • Opracování sloupků v V- a Y variantě
 • Různé obráběcí jednotky pro štulp, frézování, vrtání pantů atd.
 • PC-řízení s touchscreen

ROTOX Začišťovací automat rohů EPA 270

Výhodná alternativa k začištění rohů a pohledových ploch plastových okenních profilů.

Überlappung...

další informace
Popis výrobku:
 • Současné začištění svarů na dvou rozích
 • Čas taktu: ca. 8 sekund na dva rohy (čistý čas opracování)
 • Určeno pro výroby s vysokou produktivitou
 • Jednoduchá obsluha
 • Precizní vodítka pro všechny automatické lineární pohyby
 • Možné i jednotlivé opracování vlevo/vpravo