Stanje u gradnji nove hale

Ovdje vidite aktualnu sliku nove proizvodne hale u Pokoju / Poljska

Stanje u gradnji nove hale