Obrada Štapa

ROTOX CNC automat za frezanje i bušenje SFA 255

Obrada vrata i elemenata prozora sa tri odnosno pet strana.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:

 • SK 30 prihvat alata
 • obrada vrata i profila prozora sa tri odnosno pet strana
 • elektroničkne 3 osovine sa CNC upravljanjem
 • Obrada geometrije preko radne maske na PC uprav ljačkoj jedinici
 • Potpuna automatska obrada profila u jednom upinjanju
 • Čeona obrada sa listom pile
 • Frezanje različitih obrada:

  • cilindra
  • kvake
  • Štitnik brave
  • otvori zatvarača
  • frezanje brave

 • Kontrola kolidiranja upinjača
Opcija:
 • Izmjena alata za 6/10 alata sa servo pogonom
 • 4. osovina za bezstupanjsko zakretanje freznog motora
 • Standardna izvedba stroja do 8.000 mm dužine
 • Tandemski rad
 • Automatski pomak upinjanja štoka
 • Uređaj za ručno posluživanje
 • Kompletna zaštita sa ili bez zaštite od jačine zvuka
 • Horizontalno područje upinjanja do 210mm
 • Automatski pomak upinjača (ne nalazi se u tandes zom đ rada)
 • Čitač bar koda
 • Jedinica za hlađenje

ROTOX CNC automat za frezanje i bušenje SFA 264 M1

Novčano prihvatljiv ulaz u CNC obradu vrata i prozorskih elemenata.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • SK 30 prihvat alata
 • Obrada vrata i prozorskih elemenata sa 1 stranu
 • elektroničke 3 osovine sa CNC upravljanjem
 • Postavljanje standardne obrade za bušenje, krugove, tekuće bušenje, narezivanje navoja, ferzen kanje, bušenje uzdužnih otvora, pravokutni otovri, slobodna kontura
 • Pregled radne maske obradivih geometrija svih 6 programiranih strana preko PC-a
 • Rukovanje preko izbornika
 • 4 ručno pomična mjesta upinjanja
Opcija:
 • Nadogradnja na dužinu profila do 5600 mm uklju. dodatnih upinjača
 • Zaština mreža (lijevo, desno i/ili straga)
 • Priključak na pripremu rada u uredu (AV-Software- Systeme)
 • Čitač bar koda
 • Prihvat frezne šajbe uklju. frezne šajbe za dubinu frezanja mak. 48 mm i širinu frezanja 6 mm odnosno na upit
 • Prihvat alata uklj.maticu i škere
 • Set alata sa freznim i bušnim alatom
 • VHM-frezer za profile i za ojačanja u PVC profilima

ROTOX CNC automat za bušenje i frezanje SFA 264 M5

Financijski prihvatljivo rješenje CNC obrade sa 3 do 5 strana na prozorskim i vratnim elementima.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • SK 30 prihvat alata
 • Obrada vrata i prozorskih elemenata sa 3- optionalno 5- strana
 • elektroničke 3 osovine sa CNC upravljanjem
 • Postavljanje standardne obrade za bušenje, krugove, tekuće bušenje, narezivanje navoja, ferzen kanje, bušenje uzdužnih otvora, pravokutni otovri, slobodna kontura
 • Pregled radne maske obradivih geometrija svih 5 programiranih strana preko PC-a
 • Rukovanje preko izbornika
 • 5 ručno pomična mjesta upinjanja
Opcija:
 • Zaština mreža (lijevo, desno i/ili straga)
 • Priključak na pripremu rada u uredu (AV-Software- Systeme)
 • Čitač bar koda
 • Prihvat frezne šajbe uključuje agregat za freznu šajbu za dubinu frezanja max. 48 mm i širinu 6 mm, odnosno na upit
 • Prihvat alata uklj. maticu i škare
 • Set alata sa freznim i bušnim alatom
 • VHM-frezer za profile i za ojačanja u PVC profilima

ROTOX CNC-obradni automat SFA 460

Tri odnosno pet strana obrada profila i predmeta od aluminija i željeza.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • 3 odnosno 5-strana obrada profila i predmeta od Aluminija i željeza
 • Elektronsko 3-osno CNC upravljanje
 • Novokostruirani inovativni izgled stroja Sa efikasnom zvučnom i sigurnosnom zaštitom
 • Stabilno postolje stroja za visokoprecizne obrade
 • SK30 prihvat alata
 • Potpuno automatska obrada u jednom upinjanju
 • Obrada sa čela pomoću frezne šajbe
 • Univerzalna frezanja na različitim Geometrijama profila kao npr. cilindar brave, Rupe kvake itd.
 • Provjera sudara sa upinjačima
 • 4 odnosno 8 ručno pomicana upinjača
 • Racionalni prikaz crteža profila i 3D projekcija Demo obrade koja se prikazuje na monitoru
 • Jednostavno korištenje CNC tehnike sa Daljinskim upravljanjem pomoću Web Controla
Opcija:
 • Efikasni tandemski rad u dva neovisna radna područja
 • Prošireno radno područje, izbog istodobne obrade dvaju paralelno stegnutih dijelova
 • 4.osovina za bezstupanjsko zakretanjefreznog motora
 • Izmjenjivač alata koji se kreće sa strojem za 6 alata
 • Stacionarni izmjenjivač alata na kraju stroja za dodatnih 6 alata
 • Izvedba postolja stroja za do 8.000 mm dužinu štapova
 • Uređaj ručnog upravljanja
 • Kompletna zaštita kućišta
 • Automatski pomak upinjača (nije moguć u tandem liniji)
 • Barcode-Skener sa funkom ili kabelskim prijenosom
 • Zaštitna ograda (lijevo, desno i/ili stražnja strana)
 • Mikro hlađenje
 • Uređaj za automatsko mjerenje dužine profila
 • Ručni set mjerenja alata