Stroj za spajanje kuteva / Presa

Stroj za spajanje kuteva EVM 90 / 120

Za spajanje vanjskih kuteva aluminijskih profila.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Pneumatski posmak
 • Sinkrono kretanje dvaju štancajućih tijela preko jednog sistema dizanja
 • Aktivcija preko 2 nožna ventila (1x upinjača, 1x štance)
 • Uvlačni pritiskivač sa podesivim hidrauličnim zatvaranjem
 • Podešavanje mjera nuta pomoću tastera (EVM 90), npr. pomicanjem tijela štancanja (EVM 120), mjere kuteva nuta podesive od 35- 50 mm (EVM 120)
Veliki okvir standardnih dodataka:
 • 2 kom držača profila
 • 2 kom preddržača (pneumatska)
 • Je 1 Set noževa za štancanje 3, 5, und 7 mm
 • Je 1 Set upinjača 15, 30 mm

Presa za utiskivanje KL 30 / KL 50 / KL 80

Za utiskivanje različitih rupa u Aluminiju i PVC profilu, te željezu.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Stabilna konstrukcija u C-obliku
 • Jednostavno postavljenje i puštanje u pogon
 • Hidropneumatski pogon, prijenos snage uspijeva pomoću prijenos pritiska
 • Hidraulični posmak štancajućeg cilindra, povrat pneumatski
 • Utiskivanje se aktivira preko papučice
 • Brza izmjena alata sa adapterom uklapanja i pritiskiva jućih pracni
 • Položajna ploha profila: 200 x 240 mm
 • Kompletno sa elementima održavanja i nožnim ventilom
Opcija:
 • Postolje (Standard kod KL 50 i KL80)
 • Mjerni graničnicie
 • Valjčaste trake
 • Elementi posmaka
 • Alati štancanja
 • Okretni stol za max. 6 utiskivačkih alata sa upinjanjem alata

Štanca ojačanja profila KL-ASE

Za štancanje ojačanja profila.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Stabina željezna konstrukcija sa postoljem
 • Elektro-hidraulični pogon
 • Moguće obrade do 6 različitih presjeka profila
 • Individulano podešavanje ploče vodilice i štance na obradive profile
 • Dovod ojačanja usljeđuje preko podesivog stola kao i preko pneumatskog mjernog graničnika

Štanca ojačanja profila KL-ASE H

Za štancanje ojačanja profila.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Stabilna željezna konstrukcija sa kompaktnim postoljem
 • Elektro-hidraulični pogon
 • Moguće obrade do 10 različitih presjeka profila
 • Individulano podešavanje ploče vodilice i štance na obradive profile
 • Dovod ojačanja usljeđuje preko horizontalne valjčaste trake
Opcija:
 • Alat za štancanje zatvorenih profila željeza 45 x 45 mm
 • Elektronički mjerni graničnik
 • Vertikalna izvedba

Kompaktni stroj za kutne spojeve TEV 50

Za proizvodnju okvira iz aluminijskih profila.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Kompaktni i mobilni stroj za kutne spojeve, za proizvodnju okvira iz aluminijskih profila npr.okvira za komarnike
 • Idealno za rad na gradilištu ili direktno kod kupca
 • Pneumatski posmak
 • Taster kao i vraćanje u ishodište su univerzalno podesivi
 • Upinjanje i stezanje profila usljeđuje preko koljenastog upinjača
 • Stroj se individulano pripasava na profile koji se obrađuju

Stroja za duple kutne spojeve KL-DEV 200

Za racionalnu proizvodnju prozora i vrata od ALU odnosno PVC profila.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Hidraulični pogon
 • Sinkrono kretanje dvaju štancajućih tijela preko jednog sistema dizanja
 • Aktivcija preko 2 nožna ventila (1x upinjača, 1x štance)
 • Podešavanje mjere nuta pomoću pomaka štancajućeg tijela
 • Snaga prešanja je dimenzionirana za profile do 2,5 mm debljine tijela
 • Bezstupanjski ponovni pomak sa sigurnosnim procesorom te automaskim spuštanjem
 • Podešavanje mjera za profil i štupanj kuta usljeđuje preko skala sa Noniusom, pneumatsko upinjanje profila
Opcija:
 • čitač bar koda
 • Dodatni nožni prekidač, za pojedinačno upravljanje glava lijevo i desno

Ručna štanca HS-2

Za štancanje otvora odvodnje vode kod štokova prozora kao i kod štokova fasade.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Ručna pneumatska štanca služi za štancanje otovra odvodnje vode kod prozorskih štokova kao i kod fasadnih štokova. Ona se individualno pripasava na obradivi profil kako bi se ostvarila optimalna lakoća rukovanja
 • Način rada: ručna štanca se gurne na obradivi profil i postavi se na željeno mjesto. Aktiviranjem tastera pritiska pokreće se štancanje. Ukoliko želite pre kinuti ciklus štancanja potrebno je pustiti taster pritiska pri čemu se osovina vraća u svoje ishodište
 • Ukoliko je ciklus štancanja završen, osovina se također vraća u svoje ishodište nakon puštanja tastera pritiska

Ručna štanca HS-3

Za štancanje otvora igle i ljepljenja kod kutnih spojnica i T-spojnica.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Ručna pneumatska štanca služi za štancanje otvora igle i ljepljenja kod kutnih i T-spojnica. Ona se indivi- dualno pripasava na obradivi profil, tako da je ostvareno optimalno rukovanje
 • Način rada: ručna štanca se gura na profil i postavlja na željeno mjesto. Aktiviranjem tastera pritiska pokreće se štancanje. Ukoliko želite prekinuti ciklus štancanja potreb no je pustiti taster pritiska pri čemu se osovina vraća u svoje ishodište
 • Ukoliko želite prekinuti ciklus štancanja potrebno je pustiti taster pritiska pri čemu se osovina vraća u svoje ishodište
 • Pomoću zamjenjivog prihvata profila moguće je ručnu štancu primjeniti na raznim profilima