PVC-Strojevi

Od najmanjeg ruönog stroja do kompletne automatske linije.

Preko 30 godina koncipiramo, konstruiramo i proizvodimo Strojeve za proizvodnju Prozora, vrata i fasada.

Sdašnji program proizvodnje Firme Rotox GmbH objedinjuje kompletnu ponudu ručnih strojeva preko poluautomatskih strojeva, pa sve do NC upravljanih stojeva i kompletno povezanih linija za proizvodnju. Kvaliteta proizvoda izrađuje se i kontrolira sa najmodernijom tehnikom koja je 1998 certificirana prema ISO 9001 certifikatu. Inovativni proizvodi sa jednom pristupačnom cijenom ostat će i u budućnosti najvažniji dijelovi filozofije naše poduzetničke Firme ROTOX GmbH.