Čistilice

ROTOX Čistilica EPA 274

Naj jeftinija izvedba za čišćenje vanjskih kuteva, vidnih površina na PVC profilima.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja
 • Fleksibilno podešavanje profila korištenjem do 4 frezne visine
 • Skraćivanje vremena taktanja optimiranjem radnog procesa te korištenjem osiguranog programa upravljanja
 • Jednostavno rukovanje
Opcija:
 • Automatsko otkrivanje profila

ROTOX Čistilica EPA 170

CNC-čistilica sa 2 interpolirajuće osovine za kompletnu obradu kuta na PVC profilima.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Jednostavna ugradnja agregata sa 10 različitih mjesta, i konturnom pločom
 • Automatsko čišćenje kanalića,vanjskih kuteva, područja brtve, unutarnjih kuteva na PVC štokovima i krilima sa zaobljenjima i kosinama
 • Visoka kvaliteta obrade zbog federirajučih noževa sa izjednače nom tolerancijom unutarnjih kuteva profila
 • Jednostavno proizvođenje programa za nove konture profila kopiranjem ili promjenom, ili u Teach-In-modusu
 • Automasko prepoznavanje profila
 • Precizne vodilice sa lakim održavanjem
 • SPS- i interpolirajuće CNC upravljanje sa 2 osovine
 • PC za upravljanje strojem i radnom maskom

ROTOX Čistilica EPA 470

Sa dve interpolirajuće osovine za čišćenje zavarenih profila na PVC okvirima.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Jednostavna ugradnja agregata sa 12 različitih mjesta, i konturnom pločom
 • Automatsko čišćenje kuteva na vidljivim površinama profila, unutarnjih kuteva PVC štoka i krila, zaobljenja i kosina
 • Položaj profila prilikom čišćenja se utvrđuje specifikaci jom
 • Visoka kvaliteta obrade zbog federirajučih noževa sa izjednače nom tolerancijom unutarnjih kuteva profila
 • Jednostavno programiranje novih profila
 • Automatsko prepoznavanje profila
 • Lako održavanje preciznih vodilica
 • SPS- i integrirano CNC upravljanje sa 2 osovine
 • PC za upravljanje strojem i radnom maskom

ROTOX Čistilica EPA 470 - Posebna proizvodnja

Sa dvije interpolirajuće osovine za čišćenje zavarenih profila na PVC okvirima od 45 ° do 125 °.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Podešavanje kuta prisjeda sa okretnom ručkom i prikaz istog na monitoru
 • Područje kuta od 125 ° (tupi) do 45 ° (oštri)
 • Obrada unutarnjeg kuta sa vertikalnim agregatima širine profila - krila do 125 mm i štoka do 100 mm
 • Jednostavna ugradnja agregata sa 12 različitih mjesta, i konturnom pločom
 • Automatsko čišćenje kuteva na vidljivim površinama profila, unutarnjih kuteva PVC štoka i krila, zaobljenja i kosina
 • Visoka kvaliteta obrade zbog federirajućih noževa sa izjednačenom tolerancijom unutarnjih kuteva profila
 • Automatsko prepoznavanje profila
 • Lako održavanje preciznih vodilica
 • SPS- i integrirano CNC upravljanje sa 2 osovine
 • PC za upravljanje strojem i radnom maskom

ROTOX Čistilica EPA 472

CNC čistilica sa 2 osovine za kompletnu obradu kuteva na profilu.

Überlappung...

daljnje informacije
Zadatak:

Automatsko čiščenje kuteva profila na vidljivim površinama profila, unutarnjih kuteve PVC štoka i krila te zaobljenja i kosina. Položaj postavljanja profila je moguće odabrati.

Raspon profila:

Svi poznati profili iz serije sa vanjskom brtvom, serije sa srednjom brtvom, raznih serija štoka, kliznih stijena i monoblokova.

Karakteristike sroja Fleksibilne:
 • Različita ugradnja alata i do 12 mogučih mjesta
 • Pneumatsko upinjanje profila
 • Ručni ili rad sa okretnom stanicom
 • Povezivanje sa višeglavim varilicama
 • 2 interpolirajuće CNC upravljane osovine sa integriranim SPS upravljanjem
 • Osiruranje i do 300 NC-programa
 • Programsko nadopunjavanje preko DIN programerskog jezika te u Teach-IN-modusu i Copy-programiranju
 • Automatsko prepoznavanje profila ili prjenos podataka sa varilice
Mogućnosti:
 • Visoka kvaliteta obrade zbog federirajučih noževa sa izjednače nom tolerancijom unutarnjih kuteva profila
Pouzdana i jednostavna za održavanje:
 • Precizne vodilice koje su lako za održavati preko centralnog sistema podmazivanja. Preko vodilica putuju ležaji sa kuglastim kruženjem
Jednostavno za upravljanje:
 • pregledna radna maska sa računalom na Pentium osnovama, CD Romom i disketom
 • Podešavanje parametara konture preko CAD nacrta profila
Rentabel:
 • nisko vrijeme taktanja kuteva od ~ 20 sec.
 • nisko vrijeme taktanja štoka ~ 2 min. u radu sa okretnom stanicom
 • kratko vrijeme amortiziranja

ROTOX Čistilica EPA 572

CNC čistilica sa dvije osovine za kompletnu obradu PVC prozora.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Varijabilno punjenje agregata do 13 mjesta + konturna ploča + agregati za frezanje oštrica
 • Automatsko čišćenje vidnih površina, vanjskih kuteva, utora brtve, unutarnjih kuteva na PVC štokovima i krilima sa zaobljenjima i kosinama
 • Način postavljanja profila se bira prilikom specifikacije
 • Visoka kvaliteta obrade zbog federirajučih noževa sa izjednače nom tolerancijom unutarnjih kuteva profila
 • Jednostavno postavljanje novih programa konture kao i njeno mjenjanje
 • Automatsko otkrivannje profila
 • Precizne vodilice jednostavno za održavati
 • SPS- i interpolirajuće CNC upravljanje sa 2 osovine
 • Računalo za upravljanje sa strojem i radnom maskom
Opcija:
 • Ugradnja agregata za simetrično bušenje rupa za pante
 • Posebno postolje stroja za npr. različito varenje kombinacija štoka
 • Ugradnja frezera za štupl sa dodatnim NC osovinama

ROTOX Čistilica EPA 579

CNC Čistilica sa do 7 osovina za kompletno čišćenje kuteva na PVC elementima.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Stabilna kontrukcija varenja postolja stroja
 • Dugotrajna preciznost ugradnjom plosnatih vodilica na isfrezanim površinama
 • 4 CNC osovine (opcija do 7) nude visoku točnost ponavljanja u mala vremena takta
 • Velika količina od do 6 (opcija do 12) mjesta agtegata gore i dolje
 • Dokazani agregati za čišćenje osiguravaju i kod foliranih profila jako dobre rezultate obrade
 • Fleksibilno, čuvajuće uvlačenje profila upravljanim osovinama
 • Okretna stanica sa motorom za jednolično zakretanje neprikladnih mjera elemenata
 • Moderno Windows upravljanje
Opcija:
 • Automatsko otkrivanje profila, Prijenos podataka preko bar kod čitača i/ili prijenos podataka sa varilice ili proijenos na sljedeći stroj
 • NC - upravljano pomicanje postolja za obradu kombinacija štokova
 • Elektronski pokrenuta zakretljiva glava za bušenje panti i škara na štoku kroz PVC i/ili željezo
 • Agregat za frezanje vrhova profila na štokovima i/ili kombinaciji štuplova
 • Agregat za pilenje vrhova profila na kombinaciji štokova različitih širina ili za pilenje čeonih rezova
 • Frezni i ubodni agregati za kompletnu obradu profila sa acrylnom površinom
 • Agregat za izrezivanje brtve stakla ili prisjeda
 • te mnoštvo drugih stavki

ROTOX Čistilica EPA 479

CNC Čistilica sa 4 osovine za kompletnu obradu kuteva na PVC profilu.

Überlappung...

daljnje informacije
Zadatak:

Automatsko čiščenje kuteva profila na vidljivim površinama profila, unutarnjih kuteve PVC štoka i krila te zaobljenja i kosina. Položaj postavljanja profila je moguće odabrati.

Raspon profila:

Svi poznati profili iz serije sa vanjskom brtvom, serije sa srednjom brtvom, raznih serija štoka, kliznih stijena i monoblokova.

Karakteristike sroja Fleksibilne:
 • Različita ugradnja alata i do 12 mogučih mjesta
 • Pneumatsko upinjanje profila
 • Ručni ili rad sa okretnom stanicom
 • Povezivanje sa višeglavim varilicama
 • Osiguranje i do 300 NC-programa • Programsko nadopunjavanje preko DIN programerskog jezika te u Teach-IN-modusu i Copy-programiranju
 • Automatsko prepoznavanje profila ili prjenos podataka sa varilice
 • Otkrivanje visine profila sa analognim mjernim sistemom
 • Posebna izvedba položajnog stola za npr. kombinaciju štokova različitih širina
 • Integrirani agregati za bušenje simetričnih rupa za pante
Mogućnosti:
 • Visoka kvaliteta obrade zbog federirajučih noževa sa izjednače nom tolerancijom unutarnjih kuteva profila
Pouzdana i jednostavna za održavanje:
 • Precizne vodilice koje su lako za održavati preko centralnog sistema podmazivanja. Preko vodilica putuju ležaji sa kuglastim kruženjem
Jednostavno za upravljanje:
 • pregledna radna maska sa računalom na Pentium osnovama, CD Romom i disketom
 • Podešavanje parametara konture preko CAD nacrta profila
Rentabel:
 • nisko vrijeme taktanja od ca. 1 min. 30 sec. po profilu krila u izvedbi sa okretnom stanicom
 • malo vrijeme amortiziranja

ROTOX Čistilica EPA 473

Obrada oštrih, tupih i segmentnih kuteva sa ostvarivom kvalitetom.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Automatsko čišćenje unutarnjih, vanjskih kuteva i brtve pod kutevima od 30°-160°
 • kompletna obrada pod 90°
 • Podešavanje kuta lijeve i desne strane profila
 • CNC upravljanje sa 7 osovina• nova pogonska tehnika
 • Lako održavanje preciznih vodilica
 • Automatsko pripasavanje položajnih ruku prema navedenom kutu ili profilu
 • Laser kao centrirni položajni start
 • Pozicioniranj segmentnih lukova preko šava vara

ROTOX Jednoglava čistilica za čišćenje kuteva vara i prečki EKA 574

Čistilica sa 3 osovine za čišćenje vara, kuteva te prečki.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Varijabilna ugradnja agregata sa do mjesta za alate + Konturna ploča
 • Automatsko čišćenje kuteva profila, V-prečki, vanjskih kuteva profila, unutarnjih kuteva krila i štokova, sa radijusem
 • Obrada križnog spoja u jednom upinjanju
 • Položaj profila prilikom obrade se utvrđuje pri specifika ciji ugovora
 • Visoka kvaliteta obrade zbog federirajućih agregata- sa izjednačavanjem tolerancije profila u području unutarn jeg kuta
 • Jednostavno postavljanje novih programa za nove konture profila kopiranjem i promjenom ili u Teach-in-modusu
 • Automatsko otkrivanje profila• Lako održavanje preciznih vodilica
 • SPS i interpolirajuće CNC upravljanje sa 3 osovine
 • Opcionalno se može dobiti okretna stanica

ROTOX Dvoglava čistilica za čišćenje kuteva vara i prečki EKA 577

Sa 12 osovina za čiščenje vara dvaju kuteva istovremeno.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Jednostavna montaža stroja
 • Jednostavna ugradnja agregata sa 16 različitih mjesta, te konturna ploča
 • Automatsko čiščenje zavarenih kuteva i prečki, štokova i krila, i štulp profila
 • Način postavljanja profila u čistilicu se može birati prije specifikacije
 • Visoka kvaliteta obrade zbog federirajučih noževa sa izjednačenom tolerancijom unutarnjih kuteva profila
 • Jednostavno programiranje novih profila
 • SPS- i CNC upravljanje sa 12 osovina
 • Uključujući 2 frezna agregata za frezer konturne ploče
 • Linearan transport štokova preko transportnih traka
 • Obrada prečki u jednom upinjanju zbog posebno okretnih alata
 • Pneumatsko upinjanje profila
 • PC upravljanje uključujući radnu masku
Opcija:
 • Obrada prečke u V- i Y-varijanti
 • Različiti obradni agregati za frezanje štulpa, frezanje oštrica, bušenje panti itd
 • PC-upravljanje sa Touchscreen

ROTOX Dvoglava Čistilica EPA 270

Naj jeftinija izvedba za čišćenje vanjskih kuteva, vidnih površina na PVC profilima.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Istovremeno čišćenje vara dvaju kuteva
 • Vrijeme taktanja 8 sekundi za dva kuta (čisto vrijeme obrade)
 • Najbolja za veliku proizvodnju
 • Jednostavno rukovanje
 • Precizne vodilice za sve automatske linearne posmake
 • Moguć izbor obrade pojedinog kuta lijevog ili desnog