Obrada Štapa

ROTOX Obradni centar SBA 485

CNC-stroj u sistemu radne kocke za kompletnu obradu PVC prozorskih i ulaznih profila pri protoku istih.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:

 • CNC stroj sa ugrađene 3 osovine te integriranom SPS upravljačkom jedinicom
 • Ca. 60 do 140 prozorskih jedinica po smjeni, ovisno o specifikaciji stroja
 • Za rad na:

  • rezovima ozračivanja i odvodnje
  • rupama za montažu i prečki
  • zavrtanju ojačanja u profilu
  • bušenju rupa za poluolivu i otvora za getribu
  • bušenju rupa zatvarača
  • bušenjem ili štancanjem
  • bušenju rupa panti odnosno ležaja škara
  • obradi ulaznih vrata na krilu i štoku

 • 2 hvatača za dovod profila i preuzimanje gotovih
 • Primopredaja podataka pommoću mreže iz Vašeg  ureda  ili  mašine ispred te izbor obrade putem Bar-coda
 • Računalo za upravljanje strojem i za radnu masku
Opcija:
 • Dovodni i izlazni stol za npr. 20 štapova profila
 • Do 6 CNC osovina
 • Produženje postolja stroja za do mak. 6500 mm dugačke profile
 • Armirački most
 • Različiti agragati za obrade
 • Jedinica za postavljanje zatvarača
 • Scener bar coda
 • Agregat za rezanje klinkova
 • Nadovezivanje na razrezni centar

ROTOX Linija razreznog i obradnog centra ZBZ 488

Sastoji se od ZSA 263, SBA 485 kao i elemenata armiranja i transporta.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • ZBZ se sastoji od razreznog centra ZSA 263 i obrad nog centra SBA 485
 • Dovod profila sa NC-osovinom
 • Slobodna mjesta za 10 profila do 6.500 mm dužina
 • Kut rezanja 45°, 90° und 135°
 • Dužina reza: min 300 - max. 6500 mm
 • SBA 485 za obradu profila krila, štoka i prečki sa 3 CNC osovine i SPS upravljanjem; Dužina obrade profila min. 300 a mak. 4500 mm
 • PC-upravljanjem
Opcija:
 • Slobodna mjesta za 20 profila do 6.500 mm dužine
 • Poprečna taktovana traka za uvlačenje aramture od 10 do 30 profila
 • Obradni moduli u ZSA 263 za frezanje i bušenje kao i za obilježavanje položaja zatvarača
 • Razrezni optimalni program
 • Agregat za rezanje sa NC osovinom za zakretanje, područje zakretanja 30° do 150°
 • Upinjači za brtvu
 • Scener bar coda
 • Usisavač
 • Transportna traka za otpade
 • Pisač
 • Agregat za rezanje klinkova
 • Armirački most

ROTOX CNC automat za frezanje i bušenje SFA 264 M1

Novčano prihvatljiv ulaz u CNC obradu vrata i prozorskih elemenata.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • SK 30 prihvat alata
 • Obrada vrata i prozorskih elemenata sa 1 stranu
 • elektroničke 3 osovine sa CNC upravljanjem
 • Postavljanje standardne obrade za bušenje, krugove, tekuće bušenje, narezivanje navoja, ferzen kanje, bušenje uzdužnih otvora, pravokutni otovri, slobodna kontura
 • Pregled radne maske obradivih geometrija svih 6 programiranih strana preko PC-a
 • Rukovanje preko izbornika
 • 4 ručno pomična mjesta upinjanja
Opcija:
 • Nadogradnja na dužinu profila do 5600 mm uklju. dodatnih upinjača
 • Zaština mreža (lijevo, desno i/ili straga)
 • Priključak na pripremu rada u uredu (AV-Software- Systeme)
 • Čitač bar koda
 • Prihvat frezne šajbe uklju. frezne šajbe za dubinu frezanja mak. 48 mm i širinu frezanja 6 mm odnosno na upit
 • Prihvat alata uklj.maticu i škere
 • Set alata sa freznim i bušnim alatom
 • VHM-frezer za profile i za ojačanja u PVC profilima

ROTOX CNC automat za bušenje i frezanje SFA 264 M5

Financijski prihvatljivo rješenje CNC obrade sa 3 do 5 strana na prozorskim i vratnim elementima.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • SK 30 prihvat alata
 • Obrada vrata i prozorskih elemenata sa 3- optionalno 5- strana
 • elektroničke 3 osovine sa CNC upravljanjem
 • Postavljanje standardne obrade za bušenje, krugove, tekuće bušenje, narezivanje navoja, ferzen kanje, bušenje uzdužnih otvora, pravokutni otovri, slobodna kontura
 • Pregled radne maske obradivih geometrija svih 5 programiranih strana preko PC-a
 • Rukovanje preko izbornika
 • 5 ručno pomična mjesta upinjanja
Opcija:
 • Zaština mreža (lijevo, desno i/ili straga)
 • Priključak na pripremu rada u uredu (AV-Software- Systeme)
 • Čitač bar koda
 • Prihvat frezne šajbe uključuje agregat za freznu šajbu za dubinu frezanja max. 48 mm i širinu 6 mm, odnosno na upit
 • Prihvat alata uklj. maticu i škare
 • Set alata sa freznim i bušnim alatom
 • VHM-frezer za profile i za ojačanja u PVC profilima

ROTOX CNC automat za frezanje i bušenje SFA 256

Obrada sa tri strane na vratnim i prozorskim elemntima.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:

 • Obrada profila sa sve tri strane
 • Elektronično CNC upravljanje sa 3 osovine
 • Obrada geometrije preko radne maske na računaskoj upravljačkoj jedinici
 • Automatska obrada profila u jednom upinjanju
 • Frezanje različitih obrada:

  • Cilindra
  • Kvake
  • Bušenje zaštitne maske
  • Frezanje kvake
  • Bušenje zatvarača

Opcija:
 • Kompletni poklopac stroja
 • Automatski pomični upinjači profila (nije u tandemu)
 • Čitač bar koda

ROTOX CNC automat za frezanje i bušenje SFA 255

Obrada vrata i elemenata prozora sa tri odnosno pet strana.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:

 • SK 30 prihvat alata
 • obrada vrata i profila prozora sa tri odnosno pet strana
 • elektroničkne 3 osovine sa CNC upravljanjem
 • Obrada geometrije preko radne maske na PC uprav ljačkoj jedinici
 • Potpuna automatska obrada profila u jednom upinjanju
 • Čeona obrada sa listom pile
 • Frezanje različitih obrada:

  • cilindra
  • kvake
  • Štitnik brave
  • otvori zatvarača
  • frezanje brave

 • Kontrola kolidiranja upinjača
Opcija:
 • Izmjena alata za 6/10 alata sa servo pogonom
 • 4. osovina za bezstupanjsko zakretanje freznog motora
 • Standardna izvedba stroja do 8.000 mm dužine
 • Tandemski rad
 • Automatski pomak upinjanja štoka
 • Uređaj za ručno posluživanje
 • Kompletna zaštita sa ili bez zaštite od jačine zvuka
 • Horizontalno područje upinjanja do 210mm
 • Automatski pomak upinjača (ne nalazi se u tandes zom đ rada)
 • Čitač bar koda
 • Jedinica za hlađenje