Okivanje Štokova

ROTOX Automatsko bušenje panti i ležaja škara EBM 230

Automatsko bušenje simetričnih rupa panti i ležaja škara kroz PVC i željezo na kutevima štoka i prečki.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
  • Moderno SPS- upravljanje
  • Stabilna konstrukcija vara
  • Dve pneumatki, preko sredine stola kretajuće bušne glave sa fiksnim razmakom osovina preko preciznih vodiliva
  • Centralno upinjanje štoka
Opcija:
  • Bušna glava sa 6 borera
  • Zakretanje glava zbog bušenja prečki