Presa

Presa za utiskivanje KL 30 / KL 50 / KL 80

Za utiskivanje različitih rupa u Aluminiju i PVC profilu, te željezu.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Stabilna konstrukcija u C-obliku
 • Jednostavno postavljenje i puštanje u pogon
 • Hidropneumatski pogon, prijenos snage uspijeva pomoću prijenos pritiska
 • Hidraulični posmak štancajućeg cilindra, povrat pneumatski
 • Utiskivanje se aktivira preko papučice
 • Brza izmjena alata sa adapterom uklapanja i pritiskiva jućih pracni
 • Položajna ploha profila: 200 x 240 mm
 • Kompletno sa elementima održavanja i nožnim ventilom
Opcija:
 • Postolje (Standard kod KL 50 i KL80)
 • Mjerni graničnicie
 • Valjčaste trake
 • Elementi posmaka
 • Alati štancanja
 • Okretni stol za max. 6 utiskivačkih alata sa upinjanjem alata

Štanca ojačanja profila KL-ASE

Za štancanje ojačanja profila.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Stabina željezna konstrukcija sa postoljem
 • Elektro-hidraulični pogon
 • Moguće obrade do 6 različitih presjeka profila
 • Individulano podešavanje ploče vodilice i štance na obradive profile
 • Dovod ojačanja usljeđuje preko podesivog stola kao i preko pneumatskog mjernog graničnika

Štanca ojačanja profila KL-ASE H

Za štancanje ojačanja profila.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Stabilna željezna konstrukcija sa kompaktnim postoljem
 • Elektro-hidraulični pogon
 • Moguće obrade do 10 različitih presjeka profila
 • Individulano podešavanje ploče vodilice i štance na obradive profile
 • Dovod ojačanja usljeđuje preko horizontalne valjčaste trake
Opcija:
 • Alat za štancanje zatvorenih profila željeza 45 x 45 mm
 • Elektronički mjerni graničnik
 • Vertikalna izvedba