Rezanje Čelika

Pila za željezo C 003

Olakšano rezanje željeza sa malim utroškom energije.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Platno pile Ø 200 mm
 • Glava pile težinski izbalansirana što olakšava rad
 • Škripac sa ručnim učvršćivanjem profila
 • Postolje stroja
Opcija:
 • Postolje stroja
 • Dovodna Valjčasta traka
 • Graničnik za mjerenje dužine 2.500 mm

Pila za željezo C 015

Olakšano rezanje željeza sa malim utroškom energije.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Platno pile Ø 275 mm
 • Glava pile težinski izbalansirana što olakšava rad
 • Škripac sa ručnim učvršćivanjem profila
 • Postolje stroja
Opcija:
 • Postolje stroja
 • Dovodna Valjčasta traka
 • Graničnik za mjerenje dužine 2.500 mm

Pila za metal GBS 218

Isplativa pila za rezanje ojačanja profila.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Dvije brzine rezanja
 • Brzo upinjanje sa kratkim posmakom
 • Automatski posmak, ručni povratni
 • Elektronska kontrola zategnutosti trake i puknuća
 • Pumpa hlađenja sa 2 pipe koje se mogu zatvoriti
 • Traka pile- bočno vođene sa 4-strukom valjčastom vodilicom
 • Traka pile - povratno vođenje sa 2-strukom valjčastom vodilicom

Pila za željezo S 320

Velika površina rezanja i visoka iskoristivost.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • Robusna i kvalitetna željezna konstrukcija
 • Konstantna napetost lista pile
 • Kombinirana vodilica od tvrdog metala sa okretnim rolama
 • Hidraulička jedinica za spuštanje
 • Automatsko isključenje na kraju reza
Opcija:
 • Mehanički zatezač trake
 • Automatskim isključenjem ukoliko traka puknem
 • Jedinica za mikropunjenje
 • Motor 1,5 kW
 • Stol sa okretnim trakama

ROTOX Razrezni centar za željezo SZA 268

Automatsko rezanje ojačanja profila.

Überlappung...

daljnje informacije
Opis stroja:
 • 90° agregat za pilanje
 • Posmak pile sa hidrauličnom linearnom jedinicom
 • Pilanje četvrtsatih i običnih oblika željeza do 4 mm debele stijenke
 • Neovisno upinjanje profi la
 • PC-upravljačka jedinica
 • Pilanje paralelno uz ROTOX PVC rez ili prema reznoj listi
 • Pozicioniranje preko servo osovine
 • CNC osovine za ulaz i izlaz željeznih profila
Opcija:
 • Ulazni stol za 10 ili 20 armiračkih štapova
 • Izlazni stol sa poprečnim posmakom i remenima