Razvoj

1970 Osnivanje ROTOX GmbH Theisen & Eisenbach. Razvoj i proizvodnja Ruönih maüina za proizvodnju PVC otvora sa pratećim mašinama čeonom frezom kopirnom frezom za Aluminij i PVC.
1973 Prezentiranje, prodaja i isporuka širom svijeta prvih čistilica (Typ EVM) za PVC otvore.
1975 Izgradnja prve proizvodne hale sa uredima na vlastitom zemljištu u Grenderiche.
1983 Završetak prvog ROTOX automata za čišćenje kompletnog unutarnjeg kuta profila ROTOX Typ EPA 277. Izrađeno više od 1000 mašina toga Tipa u periodu od 14 godina.
1986 Familija Eisenbach preuzima udio Familije Theisen i mijenja ime u ROTOX GmbH B. Eisenbach.
1987 Izgradnja prve Konstrukciono – razvojnog odjela u Brechenu.
1992 Isporuka prve CNC- upravljane čistilice.
1994 Osnivanje prvog stranog F.M. ROTOX Sp.z o.o. u Poljskoj.
1995 Isporuka prvog ROTOX obradnog centra za PVC.
1997 Osnivanje Rotox France S.A.R.L za prodaju i servis u francuskoj kao o i start direktne prodaje u Rumunjskoj.
1999 Osnivanje Winmac UK Ltd. u Velikoj Britaniji.
2000 Razvoj i proizvodnja ROTOX – radnih elemenata i automatiziranje završnog dijela proizvodnje.
2004 Uvod preko 15 noviteta u svim sferama završetka linije PVC-a.
2006 Proizvodnja varilica u novoosnovanom proizvodnom prostoru u Kaiserslauternu kao ROTOX Pfalz GmbH. Osnivanje ROTOX SAD uključujući servis u Kanadi i SAD-u.
2008 Izgradnja sljedeće nove proizvodno- poslovne zgrade ROTOX Pfalz GmbH in Weselberg.
2009 Razvoj i isporuka prvog automata za ljepljenje stakla sa vlastitom tehnikom mješanja I doziranja komponenti.
2011 Prezentacija i uvođenje na tržište nove generacije četveroglave varilice ROTOX SMH 510 sa visokom temperaturom varenja HTS, reduciranje takta varenja za 50 % u odnosu na konvencionalne varilice.
2013 Osnivanje Rotox Chile Ltda. u Čileu.
2014 Izgradnja dodatnog proizvodnog postrojenja u Poljskoj.
2015 Osnivanje ROTOX s.r.o. u Slovačkoj za prodaju i servis u Slavačkoj, Češkoj i Mađarskoj.
2016 Preuzimanje ASF Federhenn Maschinenn GmbH.
DANAS Više od 400 zaposlenih radnika, 7 Proizvdne jedinice sa ca. 27.500 m2 proizvodnog prostora, prodaja i servis sa Servisnim jedinicama u 30 zemalja svijeta.