Grupa Rotox przejęła AFS Federhenn grupę

Grupa Rotox przejęła AFS Federhenn GmbH, z siedzibą w Kirchberg / Hunsrück i rozszerza swoją pozycję na rynku jako jeden z wiodących dostawców maszyn do produkcji okien.

Firma AFS Federhenn Maschinen GmbH założona w 1971 roku, przez 45 lat jest kompetentnym i niezawodnym dostawcą wysokiej jakości urządzeń do racjonalnej produkcji okien. Asortyment był systematycznie rozbudowywany, począwszy od manualnych urządzeń po w pełni zautomatyzowane do montażu, transportu, buforowania, sortowania ram, skrzydeł i szkła, jak i centr do obróbki profili z różnymi modułami. W roku 2015 po raz pierwszy uruchomiony został robot do montażu i wklejenia szyby w oknie PVC. Dziś grupa Federhenn produkuje na powierzchni około 10.000 m2 i zatrudnia około 100 osób. Ceny nabycia, obie firmy postanowiły nie ujawniać.

Bernhard Eisenbach, zarządzający udziałowiec Rotox Grupy: "Cieszymy się z tego, że dwóch wiodących oferentów maszyn do produkcji okien znalazło się pod jednym dachem. Potrafimy w ten sposób wykorzystać synergię i skorzystać z szansy rozwoju na rynkach krajowym i międzynarodowym."

Hans-Werner Wehr, zarządzający AFS Federhenn Grupą: "Dołączenie do Grupy Rotox jest strategicznie właściwą odpowiedzią na rosnące wyzwania dynamicznych i globalnych rynków. Poprzez uzupełniające się kompetencje obu firm korzyści odniesie klient, mając w ofercie pełen zakres produktów i usług. Bazując na solidnych podstawach będziemy promować wzrost ponadregionalny i rozwijać nowe produkty i procesy. Do tego mamy teraz mocnego i odpowiedzialnego partnera.”

O Grupie Rotox:

Grupa Rotox mając 5 zakładów produkcyjnych (Grenderich, Weselberg, Brechen, Pokoj / Polska, Dunajska Streda / Słowacja) z około 20.000 m2 powierzchni produkcyjnej, współpracując z firmami córkami oraz partnerami handlowymi jest aktywna w 30 krajach na całym świecie zaliczając się do wiodących oferentów maszyn i urządzeń służących do produkcji okien, drzwi i fasad z PVC i aluminium.

W kompleksowym programie produkcyjnym znajdują się od cięcia do oszklenia, dla dowolnej wielkości zakładu produkcyjnego o dowolnym stopniu automatyzacji, odpowiednie produkty. Założona w 1970 roku firma z siedzibą w Brechen / Hessen zatrudnia obecnie na całym świecie ponad 300 pracowników.