Nová dcérska spoločnosť ROTOX s.r.o.

Od 01.03.2015 predaj a klientský servis na území Slovenskej, Maďarskej a Českej republiky patrí do kompetencie firmy ROTOX s.r.o. Okrem predaja a montážneho servisu zriadime na Slovensku aj jednu menšiu výrobnú halu.