Kontakt Interné oddelenie v Nemecku

Technické interné oddelenie

Pán Bausen

Tel.:+49 (0) 2673 981 - 232
Fax:+49 (0) 2673 981 - 119
E-Mail:pbausen@rotox.com

Pán Deisen

Tel.:+49 (0) 2673 981 - 233
Fax:+49 (0) 2673 981 - 119
E-Mail:cdeisen@rotox.com

Obchodné oddelenie

Pani Auras

Tel.:+49 (0) 2673 981 - 234
Fax:+49 (0) 2673 981 - 119
E-Mail:eauras@rotox.com

Pani Bender

Tel.:+49 (0) 2673 981 - 236
Fax:+49 (0) 2673 981 - 119
E-Mail:mbender@rotox.com

Pani Hammes

Tel.:+49 (0) 2673 981 - 0
Fax:+49 (0) 2673 981 - 119
E-Mail:khammes@rotox.com