Obrábacie zariadenia tyčí

ROTOX Obrábacie centrum SBA 485

CNC - obrábací centrum v konstrukčnom priestorovom sústave ku kompletnému opracovaniu PVC okenných a dverných profilov v priebežnom systéme

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • CNC obrábací centrum s 3 interpólovými CNC
  -osami a integrovaným SPS-riadením
 • Ca. 60 až 140 okenných jednotiek/ smena, podľa špecifikacie stroja
 • Pre zhotovenie:
  - Odvzdušňovacích a odvodňovacích drážok
  - Montážne otvory a otvory pre stľpíky
  - Šrobovanie výstuhy
  - Vrtanie a frézovanie otvorov pre olivy
  - Značenie protikusov
  - Vrtanie otvorov pre nožnice a panty
  - Opracovanie dverí na krídle a rámu
 • 2 chápadlá k vloženiu a odobratiu profilov
 • Prenos dát cez sieť, alebo cez pripojený stroj. Výber opracovania s čiarovým kódom
 • PC k obsluhe stroja a vizualizácie
Príslušenstvo:
 • Podávací a odoberací sklad pro 10 popr. 20 tyčí
 • Až 6 CNC – osi
 • Predlženie stojana stroju až do max. 6500 mm
 • Armovací most
 • Rôzné obrábacie jednotky
 • Stanica pre montovanie protikusov
 • Čítačka čiár. kódu
 • Výrezový agregát
 • Adaptácia na rezací automat

ROTOX Nárezové - a obrábacie centrum ZBZ 488

Skladá sa z ZSA 263, SBA 485 ako aj prepravných a skrutkovacích komponentov.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • ZBZ sa skladá z nárezového centra ZSA 263 a obrábacieho centra SBA 485• Doprava profilov cez NC -os
 • Úložný zásobník pre 10 profilových tyčí do dĺžky 6.500 mm
 • Uhol nárezu 45°, 90° a 135°
 • Dĺžka nárezu: min. 300 - max. 6.500 mm
 • SBA 485 k opracovaniu krídiel, rámov a stĺpikových profilov s 3-osou-CNC- a SPS- riadiacou jednotkou; Dĺžka opracuvávanej tyče: min. 300, max. 3.500 - 4.500 mm
 • PC-riadiaca jednotka
Možné príslušenstvo:
 • Zásobník profilov pre 20 Profilových tyčí do dĺžky 6.500 mm
 • Taktovací pás priečne k pozdlžnemu smeru profilovej tyče pre zasunutie výstuže pre 10 až 30 profilových tyčí
 • Obrábací modul v ZSA 263 pre frézovacie a vŕtacie opracovania , ako aj označovací lis schliesteilov (PVC)
 • Optimalizačný program nárezu • Agregát píly s NC - osou k otáčaniu, Rozmedzie otáčania 30° až 150°
 • Upínacie zariadenie tesnenia
 • Barcodescanner
 • Odsávacie zariadenie
 • Prepraný pás a stúpací dopravník odrezkov
 • Tlačiareň etikiet
 • Výrezový agregát profilov do V
 • Skrutkovací most

ROTOX CNC-Frézovací a vŕtací automat SFA 264 M1

Nízkonákladový vstup do CNC-obrábaných dverných a okenných elementov.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • SK30 zásobník nástrojov
 • 1-stranné opracovanie dverných a okenných profilov
 • Elektronická 3-osá CNC-riadiaca jednotka
 • Vopred uložené štandardné opracovania vŕtanie, blúkový otvor, rezanie závitov, prehľbovanie, pozdľžne vŕtanie, frézovanie kapsy, volná kontúra
 • Vizuálne znázornenie geometrických opracovaní ako aj 6 programovatelných opracovacích jednotiek je cez PC
 • Menü ovládanie prevádzky
 • 4 štandardné manuálne nastavitelné upínacie miesta
Možné príslušenstvo:
 • Možnosť predľženia profilovej dľžky do 5600 mm vrátane ďalších upínačov
 • Ochranné oplotenie (v ľavo, v pravo alebo zadné)
 • Pripojenie na aktuálny AV-systém
 • Skener čiarových kódov
 • Držiak diskovej frézy vrátane frézy výzer dĺbky max. 48 mm és výzer šírky 6 mm ,alebo podla potreby
 • Držiak nástroja vrátane matky a klieštiny
 • Szada vŕtacích a frézovacích nástrojov
 • VHM-fréza pre duté ocelové profily ,ako aj pre ocelovú vystuž pri PVC profiloch

ROTOX CNC-Frézovací a vŕtací automat SFA 264 M5

Nízkonákladový 3 voliteľne 5 stránne CNC obrábanie dverných a okenných elementov.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • SK30 zásobník nástrojov
 • 3 voliteľne 5 stranné opracovanie dverných a okenných profilov
 • Elektronická 3-osá CNC-riadiaca jednotka
 • Vopred uložené štandardné opracovania vŕtanie, oblúkový otvor, rezanie závitov, prehľbovanie, pozdľžne vŕtanie, frézovanie kapsy, volná kontúra
 • Vizuálne znázornenie geometrických opracovaní ako aj 5 programovatelných opracovacích jednotiek je cez PC
 • Menü ovládanie prevádzky
 • 5 štandardné manuálne nastavitelné upínacie miesta
Možné príslušenstvo:
 • Ochranné oplotenie (v ľavo, v pravo alebo zadné)
 • Pripojenie na aktuálny AV-systém
 • Skener čiarových kódov
 • Držiak diskovej frézy vrátane frézy výzer dĺbky max. 48 mm és výzer šírky 6 mm, alebo podla potreby
 • Držiak nástroja vrátane matky a klieštiny
 • Szada vŕtacích a frézovacích nástrojov
 • VHM-fréza pre duté ocelové profily, ako aj pre ocelovú vystuž pri PVC profiloch

ROTOX CNC-Frézovací a vŕtací automat SFA 256

Trojstranné opracovanie dverových a okenných profilov.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:

 • 3 stranné obrábanie dverí a okenných profilov
 • 3 elektrické osi CNC-riadenia
 • Vizualizácia geometrie obrábania pomocov PC
 • Plnoautomatické obrábanie profilov počas jedného upnutia
 • Frézovanie ľubovolnej geometrie:

  • profilovej zámky
  • otvoru klučky
  • vŕtanie krytu zámky a upevnenia
  • vyfrézovanie zámky
  • vŕtanie krytu klučky

Možné príslušenstvo:
 • Celoplášťové zakrytie stroja
 • Automaticky posuvné upínače profilu (nie v tandemovej prevádzke)
 • Skener čiarových kódov

ROTOX CNC-Frézovací a vŕtací automat SFA 255

Trojstranné opracovanie dverových a okenných profilov.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:

 • SK30 zásobník nástrojov
 • 3 resp. 5-stranné-opracovanie dverových a okenných profilov
 • Elektronická 3-osá CNC-riadiaca jednotka
 • Vizualizácia obrábacej geometrie cez PC
 • Plnoautomatické opracovanie profilu v priebehu jedného upnutia Celné opracovanie s kotúcom píly
 • Frézovania lubovolnej geometrie:

  • Cylinder profilu
  • vložka zámky
  • vrty krytu dverí a
  • pripevnenia
  • vrty zámky
  • vyfrézovanie zámky
  • a dalšie prac. úkony

 • Kontrola kolízie napätia
Možné príslušenstvo:
 • Zásobník nástrojov pre 6/10 nástrojov so servo pohonom
 • 4. os k plynulému naklápaniu frézovacieho agregátu
 • Prevedenie stojana stroja pre dlžku tyce až do 8.000 mm
 • Tandemová prevádzka
 • Automaticky posúvacie šponovacích celustí
 • Stroj ručnej obsluhy