Začisťovacie automaty

ROTOX Začisťovací automat rohov EPA 274

Cenovo výhodná alternatíva začistenia vonkajších rohov a čelných plôch rámov plastových okien.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Flexibilné nasadenie profilov použitím až do 4 frézo vacích sád
 • Zníženie taktovacieho času pomocou optimalizácie výrobného toku a nasadenia programovatelnej riadiacej jednotky
 • Jednoduchá obsluha
Možné príslušenstvo:
 • Automatické rozoznanie profilu

ROTOX Začisťovací automat rohov EPA 170

CNC-Začisťovací automat s 2 interpolovými osmi ku kompletnému opracovaniu rohov na PVC okenných rámoch.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Variabilné osadenie nástrojov až pre 10 rôznych miest jednotiek + kontúrovací kotúč frézy
 • Plnoautomatické začistenie čelnýchých plôch, vonkajších rohov , drážok tesnenia /-resp. oblasti, vnútorných rohov na PVC okenných rámov a krídiel aj s rádiusmi, oblúkmi a šikminami
 • Vysoká kvalita opracovania pomocou odpružených jednotiek nožov s vyrovnávaním tolerancie profilu v oblasti vnútorných rohov
 • Jednuduché vytvorenie programov pre nové tvary profilov kopírovaním a pozmenením alebo v Teach- In-spôsobe
 • Automatické rozoznanie profilu
 • Nízkoúdržbobové precízne vedenia
 • SPS- a interpólové CNC-riadenie s 2 osami
 • PC pre obsluhu stroja a vizualizáciu

ROTOX Začisťovací automat rohov EPA 470

S 2 interpólovými osmi k začisteniu zvarov na rohoch PVC-profilov.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Variabilné nasadenie nástrojov s 10 miestami pre nástroje + kontúrovací kotúč frézy
 • Plnoautomatické začistenie viditelných plôch, vonkajších rohov, kanálov a okolia tesnenia, vnútorných rámov na PVC - okenných rámoch a krídlach aj s rádiusom, oblúkom a zošikmením. Uloženie strany profilu je volitelná
 • Úložná strana profilu je lubovolne volitelná
 • Vysoká kvalita opracovania pomocou odpružených jednotiek nožov s vyrovnávaním tolerancie profilu v oblasti vnútorných rohov
 • Jednoduché nahratie nových programov pomocou kopírovania a zmenenia alebo cez Teach-In-Modus (v prepojení s riadiacou obrazovkou na PC-Basis)
 • Automatické rozpoznanie profilu
 • Nízkoúdržbobové precízne vedenia
 • SPS- a interpólové CNC-riadenie s 2 osami
 • PC pre obsluhu stroja a vizualizáciu

Začisťovací automat EPA 470 – Špeciálne vyhotovenie

S 2 interpólovými osmi k začisteniu zvarov na rohoch PVC profilov od 45° do 125°.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Uhlové nastavenie úložnej strany pomocou ručného kolesa. Zobrazenie uhla na obrazovke
 • Rozsah uhla od 125 ° (tupý) do 45 ° (ostrý)
 • Vnútorné rohové obrábanie s vertikálnym frézovaním pri krídlových profiloch so šírkou od 125 mm a pri rámových profiloch 100 mm
 • Variabilné nasadenie nástrojov s 12 miestami pre nástroje + kontúrovací kotúč frézy
 • Plnoautomatické začistenie viditeľných plôch, vonkajších rohov, kanálov a okolo tesnenia, vnútorných rámov a PVC-okenných rámoch a krídlach aj s rádiusom, oblukom a zošikmením pri 90°
 • Vysoká kvalita opracovanie pomocou odpružených jednotiek nožov s vyrovnávaním tolerancie
  profilu v oblasti vnútorných rohov
 • Automatické rozpoznanie profilov
 • Nízkoúdržbobové precízne vedenie
 • SPS- a interpólové CNC-riadenie s 2 osami
 • PC pre obsluhu stroja vizualizáciu

ROTOX Začisťovací automat rohov EPA 472

CNC-Začisťovací automat s 2 osmi ku kompletnému opracovaniu rohov na PVC - okenných rámoch.

Überlappung...

viac informácií
Úloha:
 • Plnoautomatické začistenie viditelných plôch, vonkajších rohov, tesniacich drážok a okolia, vnútorných rohov na PVC - okenných rámoch a krídlach. Úložná strana profilu je volitelná
Profilové spektrum:
 • Všetky známe profily zo série dorazových tesnení, série stredových tesnení, série rôznych rámov, série posuvných okien a Monoblokov
Popis zariadenia Flexibilnosť:
 • Variabilné nasadenie nástrojov s 12 miestami pre nástroje
 • Pneumatické upnutie obrábaného kusu
 • Pohon ručný a/alebo otočnou stanicou
 • Prepojenie s viachlavým zváracím automatom
 • interpólové 2-osé-CNC-riadenie s integrovaným SPS riadením
 • Kapacita pre 300 NC-programov
 • Úprava programov pomocou DIN- programovacieho jazyka a Teach-In-Módu a Copy-programovania
 • Automatické rozpoznanie profilu alebo prenosu dát zo zváracieho automatu
Výkonnosť:
 • Vysoká kvalita opracovania pomocou odpružených jednotiek nožov s korekciou profilovej tolerancie v oblasti vnútorného rohu
Spoľahlivosť a nízka údržba:
 • Nízko údržbové precízne vedenie s centrálnym mazacím systémom a guličkovou ošetrovacou hriadeľou
Jednoduchá údržba:
 • Priehľadná tabula obsluhy alebo riadiaca obrazovka na báze Pentium-PC s CD-ROM- om a disketovou jednotkou
 • Nastavenie korektúrnych parametrov pomocou CAD- profilových nákresov
Návratnosť:
 • Nízky takt žačistenia od ~ 20 sec.
 • Nízky takt rámov ~ 2 min. s pohonom otočnej stanice
 • Krátky čas amortizácie

ROTOX Začisťovací automat rohov EPA 572

CNC- začisťovací automat rohov s 2 interpólovými osmi ku kompletnému opracovaniu rohov na PVC - okenných rámoch.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Variabilné osadenie nástrojov až pre 13 jednotiek a kontúrovacieho kotúča frézy + uhlový frézovací agregát
 • Plnoautomatické začistenie čelných plôch, vonkajšich rohov , drážok tesnenia / -resp. oblasti, vnútorných rohov na PVC okenných rámoch a krídiel aj s rádiusmi,oblúkmi a šikmnami
 • Úložná strana profilu je lubovolne volitelná
 • Vysoká kvalita opracovania pomocou odpružených jednotiek nožov s vyrovnávaním tolerancie profilu v oblasti vnútorných rohov
 • Jednoduché vytvorenie programov pre nové tvary profilov kopírovaním a pozmenením alebo v Teach-In-spôsobe
 • Automatické rozpoznanie profilu
 • Nízkoúdržbové precízne vedenia
 • SPS- a interpólové CNC-riadenie s 2 osami
 • PC pre obsluhu stroja a vizualizáciu
Možné príslušenstvo:
 • Intergrovatelné vŕtacie zariadene pre symetrické vŕtanie rohových pántov
 • špeciálne zariadenie pre profily s rôznymi šírkami a rámovými kombináciami
 • Integrácia frézovacej jednotky štulpu s prídavnými NC- osmi

ROTOXZačisťovací automat rohov EPA 579

CNC- začisťovací automat až so 7 osmi ku kompletnému opracovaniu rohov na PVC - okenných rámoch.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Stabilná nosná konštrukcia stroja
 • Dlhotrvajúca precíznosť pomocou plochých vedení na vyfrézovaných plochách
 • 4 CNC osy (Opcia až do 7) zabepečujú vysokú presnosť a nízke doby cyklusov
 • Vyššie počty 6 (Opcia až do 12) Polôch pre opra covacie jednotky hore aj dolu
 • Osvedčená odpichávacia jednotka zabezpecí velmi dobré výsledky opracovania aj pri farebných profi loch
 • Flexibilné a hladké vťahovanie profilov pomocou regulovaných osí
 • Otočné rameno pomocou regulovaného motora pre plynulé otáčanie rôznych dĺžok elementov
 • Moderné Windows-Riadenie
Možné príslušenstvo:
 • Automatické rozpoznanie profilov, prenos dát pomocou čítačka čiarových kódov alebo prenos dát pomocu zváracieho automatu
 • NC - riadený dosadací posuvný systém pre kombinované rámy
 • Elektricky poháňaná preklápacia vŕtacia jednotka pántov k vŕtaniu cez PVC a/alebo Oceľ
 • Rohová frézovacia jednotka na frézovanie profilových rohov na rámoch alebo pri stulpových konbináciách
 • Rohový rezný agregát pre odrezanie profilových rohových rozdielov šírky na rámových kombiná ciách alebo na vyrezanie V rezu
 • Frézovacia a odpichávacia jednotka pre kompletné opracovanie acrylových profilov
 • Jednotka pre strihanie tesnenia pri skle alebo dorazovon tesnení
 • a veľa iného

ROTOX Začisťovací automat rohov EPA 479

CNC-Začisťovací automat rohov so 4 osmi ku kompletnému opracovaniu rohov na PVC - okenných rámoch.

Überlappung...

viac informácií
Úloha:
 • Plnoautomatické začistenie viditelných plôch,vonkajších rohov, tesniacich drážok a okolia, vnútorných rohov na PVC - okenných rámoch a krídlach. Úložná strana profilu je volitelná
Profilové spektrum:
 • Všetky známe profily zo série dorazových tesnení, série stredových tesnení, série rôznych rámov, série posuvných okien a Monoblokov
Popis zariadenia Flexibilnosť:
 • Variabilné nasadenie nástrojov s až 8 miestami nástrojov po každej osi
 • Pneumatické upnutie obrábaného kusu
 • Pohon ručný a/alebo otočnou stanicou
 • Prepojenie s viachlavým zváracím automatom
 • Kapacita pre 300 NC-programov
 • Úprava programov pomocou DIN- programovacieho jazyka a Teach-In-Módu a Copy-programovania
 • Vonkajší roh - frézovacia jednotka s kontúrovacím kotúčom a jednej sady fréz pre štandartné profily
 • Automatické rozpoznanie profilu alebo prenos dát zo zváracieho automatu
 • Rozoznanie výšky profilu s meracím zariadením
 • Špeciálne zariadenie pre napr. kombinácie rámov z rozdielnych šírok profilov
 • Integrovanie vŕtacieho agregátu k vŕtaniu pántov 
Výkonnosť:
 • Vysoká kvalita opracovania pomocou odpružených jednotiek nožov s korekciou tolerancie profilu v oblasti vnútorného rohu
Spoľahlivosť a nízka údržba:
 • Nízko údržbové precízne vedenie s centrálnym maza- cím systémom a guličkovou ošetrovacou hriadeľou
Jednoduchá údržba:
 • Priehľadná tabula obsluhy alebo riadiaca obrazovka na báze Pentium-PC s CD-ROM -om
 • Nastavenie korektúrnych parametrov pomocou CAD-profilových nákresov
Návratnosť:
 • Nízky takt opracovania ca. 1 min. 30 sec. na krídlo v prevádzke s otočnou stanicou
 • Krátky čas amortizácie

ROTOX Začisťovací automat rohov EPA 473

Opracovanie rohov ostrých, tupých uhlov a zvarených oblúkových segmentov so stále rovnako vysokou kvalitou.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Automatické začistenie čelných plôch, vonkajších rohov, a drážok tesnenia rohov v uhloch medzi 30° až 160° a oblúkové spoje segmentov
 • Komplet 90° - opracovanie
 • Nezávislé nastavenie rohov pravej a ľavej strany úložnej plochy profilu pre oblúkové spoje segmentu
 • Interpólová CNC-riadiaca jednotka so 7 osmi
 • Najnovšia technológia pohonu s použitím servoriadenia striedavého prúdu s rozkladačom (rezolver)
 • Nízkoúdržbové precízne vedenia
 • Automatické nastavenie rámového zariadenia a šponovacích bodov pomocou zadania profilovej formy a uhlu
 • Laserový lúč ako pomoc k založeniu
 • Polohovanie oblúkových spojov na zvarovej húsenici

ROTOX Jednohlavový začisťovací automat rohov a oblastí sĺpika EKA 574

S 3 interpolačnými osami k začisteniu zvarových húseníc rohov, miest stĺpikov a krížových spojov.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Variabilné uloženie nástrojov s až 10 miestami uloženia + kontúrovacia fréza
 • Plnoautomatické začistenie čelných plôch , vonkaj- ších rohov, drážok tesnenia /-resp. oblasti, vnútorných rohov na PVC okenných rámov a krídiel aj s rádiusmi, oblúkmi a šikminami so zasobníkom
 • Opracovanie kríža počas jedného upnutia
 • Úložná strana profilu je pri špecifikácii volitelná
 • Vysoká kvalita opracovania pomocou odpružených jednotiek nožov s vyrovnávaním tolerancie profilu v oblasti vnútorných rohov
 • Jednoduch é zhotovenie programov novej profilovej kontúry pomocou kopírovania a prevedenia zmien alebo v Teach-In-Moduse
 • Automatické rozoznanie profilov
 • Nízkoúdržbové precízne vedenia
 • SPS- a interpólová CNC- riadiaca jednotka s 3 osami
 • Možnosť vybavenia aj s otočnou stanicou

ROTOX Dvojhlavý začisťovací automat rohov EKA 577

S 12 interpólovými osmi k súčasnému začisteniu zvarových húseníc 2 rohov alebo stĺpikov.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Modulárna konštrukcia celého stroja
 • Variabilné osadenie so 16 miestami nástrojov a kontúrovacím kotúčom frézy
 • Plnoautomatické začistenie rohov a stĺpikových zvarov na PVC okenných rámoch a krídlach ako aj monoblock-, štulp- a predsadené zvarené profily
 • Úložná strana profilu je pred špecifikáciou volitelná
 • Vysoká kvalita opracovania pomocou odpružených jednotiek nožov s vyrovnávaním profilovej tolerancie vo vnútornej oblasti rohu
 • Ednoduché zhotovenie programov novej profilovej kontúry pomocou kopírovania a prevedenia zmien
 • SPS- a interpólová CNC-riadiaca jednotka s 12 osmi
 • Inkl. 2 frézovacie agregáty kontúrovacích kotúčov
 • Lineárny transport rámov pomocov prepravných pásov
 • Opracovanie stĺpikov počas jedného upnutia pomocou špeciálnych otočných jednotiek
 • Pneumatické upnutie obrábaného kusu
 • PC-riadiaca jednotka inkl. vizualizácia
Možné príslušenstvo:
 • Opracovanie stĺpika vo V- a Y-variante
 • Rôzne obrábacie jednotky pre štulpové frézy, špicové frézy, vŕtanie rohových pántov atĎ
 • PC-riadenie s dotykovou obrazovkou

ROTOX Dvojhlavý začisťovací automat rohov EPA 270

Cenovo výhodná alternatíva začistenia rohov a čelných plôch na plastových profiloch.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Isúčastné začistenenie zvarových spojov na 2 rohoch
 • doba taktu: ca. 8 Sekúnd na 2 rohy (čistý čas obrábania)
 • vhodný pre výrobu s vysokou výrobnou kapacitou
 • Jednoduchá onsluha
 • precízne ploché vedenie pre všetky automatické lineárne pohyby
 • možnosť samostatného alternatívneho obrábania rohov z pravej a z ľavej strany