Zváracie automaty

ROTOX Jednopolohový - Zvárací automat SEK 501 N

Exaktný a rozmerovo presný zvar plastových profilov počas pohodlnej a presnej obsluhe.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Ohraničenie zvarovej húsenice 2,0 mm
 • Nastavitelný uhol zvaru medzi 30° - 180°
 • Bezpečnostné spustenie dvoch rúk
 • Revolverový doraz pre nastavenie upínacej výšky
 • Dvojtlačidlové bezpečnostné spustenie
 • Zabezpečovacia pozícia pri 90° a 180°
 • Moderné SPS - riadenie
 • Paralelný posun oboch pracovných platní
 • Nastavitelné dorazy tavenia a zvárania
 • Rýchla a ľahká výmena príložiek pomocou zasúvacieho systému
Možné príslušenstvo:
 • 1 sada dosadacie rameno profilu
 • Ohraničenie zvarovej húsenice nastavitelné medzi 0,2 - 2,0 mm
 • Vyhrievané nože hore a dole s regulátorom
 • Stredný doraz pre malé okenné prvky

ROTOX Jednopolohový - Zvárací automat SEK 501 S

Exaktný a rozmerovo presný zvar plastových profilov počas pohodlnej a presnej obsluhy pre atypy.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Ohraničenie zvarovej húsenice prestavitelné medzi 0,2 - 2,0 mm
 • Vyhrievacie zrkadlo a doraz profilov sa vysúvajú zdola
 • Nastavitelný uhol zvaru medzi 25°-180°
 • Zarážka pri 90° a 180°
 • Separátne nastavenie pre zriaĎovaciu a zváraciu pozíciu
 • Pneumatické upnutie zváracích príložiek a prestavo vacích ramien uhlov (bez príložiek)
 • Bezpečnostné spínače dvoch rúk s revolverom dorazu rozdielnych výšok profilov
 • Moderné SPS - riadenie s terminálom ukazovatela
 • Volitelný postup zakladania s alebo bez profilového dorazu
Možné príslušenstvo:
 • Úložné ramená profilov
 • Výška upínania profilov a vyhrievacieho zrkadla je 200mm
 • Vyhrievané nože hore a dole s regulátorom
 • Digitálny snímač zváracieho uhla

ROTOX Jednopolohový - Zvárací automat SEK 503/513

Súčastné zváranie štyroch profilových tyčí do kríža.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Súčastné zváranie 4 profilových tyčí do kríža
 • Vysoko kvalitná konštrukcia stroja
 • Centrálne zriadený posun dorazov všetkých pracovných pohonov
 • Prestavitelné ohraničenie zvarových húseníc zhora a zdola
 • S možnosťou zaslania k zváraniu do Y (SEK 513)

ROTOX Dvojhlavý-Zvárací automat SZK 502

Moderná technológia k súčasnému zváraniu dvoch 90° rohových spojov počas jedného pracovného úkonu.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Stabilný podstavec stroja
 • Zváracie hlavy z robustného hliníkového odliatku - konštrukcia
 • Stabilné vedenie pohyblivej zváracej hlavy
 • Automatický prítlak a odtiahnutie agregátu
 • Ohraničujúce nože z kalenej a nehrdzavejúcej ocele
 • Revolverový doraz k 6 rozdielnym profilovým výškam
 • Moderné SPS-riadenie
 • Nastavitelné ohraničenie zvarovej húsenice medzi 0,2- 2,0 mm
 • Rýchloupínacie zariadenie profilu
 • Rýchloupínací systém príložiek
 • Rýchlovymieňacie zariadenie pre teflónu
Možné príslušenstvo:
 • Vyhrievanie nožov hore a dole
 • Úložné ramená profilu
 • Prítlačné zariadenie tesnenia
 • Pevná hlava
 • zváranie uhlov v rozmedzí 30° - 180°

ROTOX Dvojhlavý zvárací automat SZK 509

Racionálna možnosť zvárania rôznouhlích prvkov od 30° až 150°, ako aj oválnych a segmentových oblúkov pre atypické stavby.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Nastavenie zvarov na obidvoch zvarových hlavách 30° až 150°s možnosťou nastavenia obidvoch hláv do 0°
 • Žiadne obmedzenie v kombináciách nastavenia uhlu na pravej alebo ľavej strane zváracej hlavy
 • Elektronicky nastavitelný uhol a úložného stola a upínacej jednotky, so 4 osmi
 • Manuálne nastavitelná dĺžka ; precízne nastavenie dlĺžky s pomocou digitálneho displeja
 • Zvárania dorazom
 • Konštantný taviaci prídavok 2,0 mm
 • Ohraničenie nožov nastavitelných od 0, 2 až 2,0 mm
 • Použitelný aj ako jednohlavá zváračka na strane pevného agregátu

ROTOX Viac hlavý-zvárací automat SMK 504

K súčastnému zváraniu 4 profilovýh tyčí do 90° jedného rámu v paralélnom zváracom pohone.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Zváranie v paralélnom pohone - pojazd pomocou jedného súčastne vedeného zariadenia
 • Elektronická kontrola pozície zváracích jednotiek
 • Vysoko kvalitná konštrukcia stroja
 • PC-riadiaca jednotka
 • Ohraničenie zvarovej húsenice prestavitelné medzi 0,8 až 2 mm
 • Automatické odtransportovanie
 • Rámové príložky inkluzívne
Možné príslušenstvo:
 • Vyhrievanie nožov hore a dole pre ohraničenie až do 0,2 mm
 • Ohraničenie nožov zvarovej húsenice prestavitelné automaticky medzi 0,2 mm - 2 mm
 • Ohraničujúce nože farebných profilov
 • Prevedenie k zváraniu profilov do U
 • Prítlačné zariadenia tesnenia
 • Čítačka čiarových kódov

ROTOX Viac hlavý-zvárací automat SMK 506 4-hlavé prevedenie

K zváraniu profilov v diagonálnom zváracom posune.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Zváranie v diagonálnom pohone
 • Vysoko kvalitná konštrukcia stroja
 • S prevedením aj ako 6- alebo 8 hlavej zváračky
 • Integrované rámové príložky
 • Rýchlovymieňacie zariadenie teflonu
 • Nastavenie zvarovej húsenice od 0,2 - 2,0 mm
Možné príslušenstvo:
 • Vyhrievanie ohraničujúcich nožov
 • Ohraničenie zvaru húsenice s automatickym prestavením 0,2-2 mm
 • Prítlačné zariadenie tesnenia
 • Premeranie profilového nárezu
 • Dvojposchodové zváranie (nadsebou)
 • Multifunkčná zváracia hlava
 • Ďalšie príslušenstvá na poptávku

ROTOX Viac hlavý-zvárací automat SMK 506 6-/8-hlavé prevedenia

K zváraniu profilov v diagonálnom zváracom posune.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Vysoko kvalitná konštrukcia stroja
 • Zváranie v diagonálnom posune pojazdné
 • Integrované rámové nástroje
 • Volitelné zváranie stĺpikové-V-zváranie, stĺpikové-tupé zváranie alebo stĺpikové- trapézové-zváranie
 • Elektronická kontrola pozície zváracích hláv
 • Na posuvných osiach sú nasadené vysoko kvalitné ploché vedenia
 • Ľahká a rýchla výmena zváracích príložiek
 • Ohraničenie zvarových húseníc nastavitelné medzi 0,2-2 mm
 • Dobre prístupné vyhrievacie zrkadlá na rohoch ako aj agregátoch stĺpikov
 • Samotný pohon stĺpikových agregátov zaručuje optimálne polohovanie a presnosť rozmeru
 • Držiak nástrojov stĺpikových agregátov s elektromotorickou nastavovacou osou
 • PC-riadiaca jednotka
 • Automatické odtransportovanie rámov
 • Rýchlovymieňacie zariadenie teflonu
 • S možnosťou napojenia chladiecej stanice
 • Pri súčastnej dodávke: Prenos dát k ROTOX začisťovaciemu automatu s PC-riadiacou jednotkou
Možné príslušenstvo:
 • Širší agregát stĺpika k zváraniu 2 elementov po sebe
 • Automaticky prestavitelné ohraničenie zvaro vých húseníc od 0,2 mm - 2 mm
 • Multifunkčné zváracie hlavy (napr. priskrutkovanie prahov)
 • Autom.posun nosiča nástroja ideálny k zváraniu rozdielnych rámových kombinácii
 • Poschodové zváranie (len rohové agregáty)
 • Elektrický kontrola profilového nárezu
 • Prítlačné zaradenie tesnenia
 • Skener čiarových kódov
 • Ďalšie príslušenstvá na poptávku

ROTOX Viac hlavý-zvárací automat SMH 510

Vysokovýkonný - Zvárací automat k súčastnému zváraniu 4 profilovýh tyčí do 90° jedného rámu v paralélnom zváracom pohone pomocou servopohonu.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Zváranie v paralélnom pohone - pojazd pomocou servopohonu
 • Plynulé prestavenie ohraničujúcich nožov medzi 0,2 a 2,0 mm ako aj pohon tavenia-/ zvárania pomocou servopohonu
 • Uloženie profilovo závislých zváracích parametrov
 • Elektronické polohovanie zváracích hláv
 • PC- riadiaca jednotka
 • Automatické odtransportovanie
 • Rýchlovýmenné zariadenie teflónu
Možné príslušenstvo:
 • Mechanické a elektrické prvky k vysokoteplotnému a vysokorýchlostnému zváraniu (HTS)
 • 2+2-zváranie
 • Vyhrievanie nožov hore a dole
 • Ohraničujúce nože farebných profilov
 • Prevedenie k zváraniu U-rámov
 • Premeranie profilového nárezu
 • Skener čiarových kódov
 • ROTOX-Web-Control

ROTOX Štvorhlavý-zvárací automat SVK 508 - vertikál

K zváraniu profilov v diagonálnom zváracom pohone.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Zváranie v diagonálnom pohone
 • Vysoko kvalitná konštrukcia stroja
 • Ohraničenie zvarových húseníc manuálne prestavitelné 0,2 - 2 mm
Možné príslušenstvo:
 • Vyhrievanie ohraničovacích nožov
 • Ohraničenie zvarovej húsenice automaticky prepínatelné 0,2 mm - 2 mm
 • Rýchlovymieňacie zariadenie teflonu
 • Prítlačné zariadenie teflonu
 • Automatické odtransportovanie

ROTOX Horizontálny radový zvárací automat SMK 505

Precízna technológia so štvorstrannou možnosťou zvárania.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Až 5 univerzálnych zváracích hláv v jednom rade (tiež otočné)
 • Zváracie agregáty rohov, stĺpikov, krížov a zvarov do H
 • Možnosť voľby všetkých zváracích agregátov - všetky, párovo alebo samostatne
 • Prekladací doraz pre rozdielne pozície stĺpikov
 • Ohraničovacie nože z nehrdzavejúcej ocele, kalené, prestavitelné na šírku ohraničenia 0,2 - 2 mm
 • Vonkajšie ohraničujúce nástroje rýchlo a ľahko vymenitelné pomocou zasúvacieho systému
Možné príslušenstvo:
 • Vyhrievané ohraničovacie nože zhora a zdola
 • Úložné ramená na zváracích agregátoch

ROTOX Chladiaca- a obrábacia stanica ZOR 941

CNC riadená stanica k vychladnutiu a opracovaniu pozváraných PVC-profilov.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • Optimalizácia taktovacieho času pomocou obrábaní počas času chladnutia
 • Opracovania na hotovom okennom profile sú bez tolerancie
 • Nahrádza chladiacu stanicu jednej zváracej- začisťovacej linky
 • Potreba miesta zariadenia je len nepodstatne väčšia ako pri jednej chladiacej stanici
 • Windows-PC-riadiaca jednotky
Možnosti opracovaní:
 • Odvodňovacie drážky
 • Odvzdušňovacie drážky
 • Dekompresné otvory
 • Vŕtania spojov stĺpika
 • Vŕtanie rohových pánton na rámoch
 • Vŕtanie pántov na krídlach