Obrábacie zariadenia tyčí

ROTOX CNC-Frézovací a vŕtací automat SFA 255

Trojstranné opracovanie dverových a okenných profilov.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:

 • SK30 zásobník nástrojov
 • 3 resp. 5-stranné-opracovanie dverových a okenných profilov
 • Elektronická 3-osá CNC-riadiaca jednotka
 • Vizualizácia obrábacej geometrie cez PC
 • Plnoautomatické opracovanie profilu v priebehu jedného upnutia Celné opracovanie s kotúcom píly
 • Frézovania lubovolnej geometrie:

  • Cylinder profilu
  • vložka zámky
  • vrty krytu dverí a
  • pripevnenia
  • vrty zámky
  • vyfrézovanie zámky
  • a dalšie prac. úkony

 • Kontrola kolízie napätia
Možné príslušenstvo:
 • Zásobník nástrojov pre 6/10 nástrojov so servo pohonom
 • 4. os k plynulému naklápaniu frézovacieho agregátu
 • Prevedenie stojana stroja pre dlžku tyce až do 8.000 mm
 • Tandemová prevádzka
 • Automaticky posúvacie šponovacích celustí
 • Stroj ručnej obsluhy

ROTOX CNC-Frézovací a vŕtací automat SFA 264 M1

Nízkonákladový vstup do CNC-obrábaných dverných a okenných elementov.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • SK30 zásobník nástrojov
 • 1-stranné opracovanie dverných a okenných profilov
 • Elektronická 3-osá CNC-riadiaca jednotka
 • Vopred uložené štandardné opracovania vŕtanie, blúkový otvor, rezanie závitov, prehľbovanie, pozdľžne vŕtanie, frézovanie kapsy, volná kontúra
 • Vizuálne znázornenie geometrických opracovaní ako aj 6 programovatelných opracovacích jednotiek je cez PC
 • Menü ovládanie prevádzky
 • 4 štandardné manuálne nastavitelné upínacie miesta
Možné príslušenstvo:
 • Možnosť predľženia profilovej dľžky do 5600 mm vrátane ďalších upínačov
 • Ochranné oplotenie (v ľavo, v pravo alebo zadné)
 • Pripojenie na aktuálny AV-systém
 • Skener čiarových kódov
 • Držiak diskovej frézy vrátane frézy výzer dĺbky max. 48 mm és výzer šírky 6 mm ,alebo podla potreby
 • Držiak nástroja vrátane matky a klieštiny
 • Szada vŕtacích a frézovacích nástrojov
 • VHM-fréza pre duté ocelové profily ,ako aj pre ocelovú vystuž pri PVC profiloch

ROTOX CNC-Frézovací a vŕtací automat SFA 264 M5

Nízkonákladový 3 voliteľne 5 stránne CNC obrábanie dverných a okenných elementov.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • SK30 zásobník nástrojov
 • 3 voliteľne 5 stranné opracovanie dverných a okenných profilov
 • Elektronická 3-osá CNC-riadiaca jednotka
 • Vopred uložené štandardné opracovania vŕtanie, oblúkový otvor, rezanie závitov, prehľbovanie, pozdľžne vŕtanie, frézovanie kapsy, volná kontúra
 • Vizuálne znázornenie geometrických opracovaní ako aj 5 programovatelných opracovacích jednotiek je cez PC
 • Menü ovládanie prevádzky
 • 5 štandardné manuálne nastavitelné upínacie miesta
Možné príslušenstvo:
 • Ochranné oplotenie (v ľavo, v pravo alebo zadné)
 • Pripojenie na aktuálny AV-systém
 • Skener čiarových kódov
 • Držiak diskovej frézy vrátane frézy výzer dĺbky max. 48 mm és výzer šírky 6 mm, alebo podla potreby
 • Držiak nástroja vrátane matky a klieštiny
 • Szada vŕtacích a frézovacích nástrojov
 • VHM-fréza pre duté ocelové profily, ako aj pre ocelovú vystuž pri PVC profiloch

ROTOX CNC-Frézovací a vŕtací automat SFA 460

3 respektíve 5-stranné spracovanie profilov a obrobkov z hliníku a z oceľe.

Überlappung...

viac informácií
Popis výrobku:
 • 3 alebo 5-stranné obrábanie profilov alebo obrobkov z hliníku a oceľových profilov
 • Elektronické 3-osé CNC-riadenie
 • Novo vyvinutý inovatívny dizajn stroja so zníženou hlučnosťou a ochranou pracovného prostredia
 • Stabilná konštrukcia stroja pre vysokú presnosť pri spracovaní
 • SK30 uchytenie nástrojov
 • Plne automatizované spracovanie jedným upnutím obrobku
 • Obrábanie čelnej plochy s tanierovou frézou
 • Univerzálne vyfrézovanie rôznych geometrií profilov ako napr. profilový cylinder, otvor klučky atď
 • Monitorovanie kolízii zverákov
 • 4 alebo. 8 manuálne posunutelné upínacie body
 • Racionálne zobraznenie profilu a 3D vizualizácia vykonaných operácii na obrazovke
 • Užívateľsky priateľská CNC- technológia s funkciou diagnostiky chyby pomocou diaľkovej údržby Rotox Web Control
Možné príslušenstvo:
 • Efektívna tandem prevádzka v dvoch nezávislých pracovných oblasti
 • Rozšírená prevádzková oblasť dvoch súčasne opracovávaných a paralelne upnutých obrobkov
 • 4.os pre kontinuálne otáčanie frézovacieho motora
 • Vymienač nástroja pre 6 nástrojov sa posuvá spolu s hlavou
 • Stacionárný vymienač nástrojov na konci stroja pre 6 dalších nástrojov
 • Stojan stroja pre 8.000 mm dlhé tyče
 • Ručný ovládací panel
 • Celkové zakrytie stroja
 • Automatický posun upínacích zverákov (nie v tandem prevádzke)
 • Čítačka barcodu - bezkáblový alebo káblový skenner
 • Ochranný plot (vľavo, vpravo a /alebo zozadu)
 • Mikrochladenie
 • Zariadenie na automatické odmeriavanie dĺžky profilu
 • Manuálna odmeriavacia sada nástroja