História

1970 Založenie ROTOX GmbH Theisen & Eisenbach. Vývoj a výroba ručných strojov pre výrobu PVC okenných rámov.Následne stĺpikové a kopírovacie frézy pre obrábanie hliníka a PVC.
1973 Prezentácia, predaj, dodávka a ako prvý na svete začistovačky na začistenie rohov (Typ EVM) pre okenné rámy z PVC.
1975 Kúpa pozemku v Grenderich-u a výstavba prvej výrobnej haly s administratívnou budovou.
1983 Výroba prvého začisťovacieho automatu typu ROTOX EPA 277 s obrábaním vnútorných rohov. Viac n 1000 strojov tohto typu, opustili továreň za posledných 14 rokov.
1986 Rodina Eisenbach preberá akcie rodiny Theisen a spoločnosť sa premenovala na Rotox GmbH B. Eisenbach.
1987 Výstavba prvej budovy na plánovanie a vývoj v Brechen-e.
1992 Dodávka prvých CNC riadených začisťovacích automatov.
1994 Založenie prvej zahraničnej dcérskej spoločnosti FM ROTOX Sp.z o.o. v Poľsku.
1995 Dodanie prvých strojov na spracovanie profilových tyči z PVC.
1997 Založenie Rotox France SARL pre predaj a servis vo Francúzsku a začiatok priamych predajných aktivít v Rumunsku.
1999 Založenie WinMac UK Ltd. vo Veľkej Británii.
2000 Začatie výroby ROTOX – prevádzkové zariadenia.
2004 Zavedenie viac než 15 nových vývojových trendov vo všetkých oblastiach výroby.
2006 Zahájenie výroby zváracej techniky v novo zriadenej továrni v Kaiserslauterne ako ROTOX Pfalz GmbH. Založenie ROTOX USA Inc pre predaj a servis v USA a Kanade.
2008 Novostavba priestorov pre produkciu a riadenie ROTOX Pfalz GmbH vo Weselberg-u.
2009 Vývoj a dodávka zmiešacieho zariadenia s vlastnou dávkovacou a miešacou technikou.
2011 Prezentácia a začatie výroby nového 4-hlavého zváracieho automatu ROTOX SMH 510 s vysoko teplotým zváraním, zníženie doby cyklu o 50% v porovnaní s konvenčnými zváracímy strojmy.
2013 Založenie Rotox Chile Ltda. v Čile.
2014 Výstavba jednej dodatočnej výrobnej haly v Poľsku.
2015 Založenie Rotox s.r.o na Slovensku pre predaj a servis na území Maďarskej ,- Slovenskej,-a Českej republiky.
2016 Prevzatie spoločnosti AFS Federhenn Maschinen GmbH.
DNES Viac ako 400 zamestnancov po celom svete, cca 27.500 m² výrobnej plochy, predajné aktivity servisných stredísk v 30 krajinách.