Stopka redakcyjna - informacje wg
§ 5 TMG

ROTOX GmbH
Na boisku 2
56858 Grenderich

Tel.: +49 (0) 2673 981-
Faks: +49 (0) 2673 981 - 119

E-mail: info@rotox.com
Internet: www.rotox.com

Siedziba firmy: Brechen
Sąd lokalny Limburg HRB nr 5303
Numer podatkowy: 020225 63224
Numer rejestracyjny VAT: DE 250 340 864

Dyrektor wykonawczy:
Uli Eisenbach
Andreas Klein
Hans Werner Wehr

Rozwiązywanie sporów online

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów pod adresem https://ec.europa.eu/consumers..., z której konsumenci mogą skorzystać w celu rozstrzygnięcia sporu i na której można znaleźć dalsze informacje na temat rozwiązywania sporów.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim arbitrażem w przypadku sporu z konsumentem.

Nota prawna:

Cała zawartość strony internetowej ROTOX GmbH jest chroniona prawem autorskim. Wchodząc na stronę internetową ROTOX GmbH, zgadzasz się, że będziesz pobierać lub drukować zawartość wyłącznie do osobistych, niekomercyjnych celów. Nie wolno usuwać znaków praw autorskich. Kopiowanie, pobieranie, zapisywanie (na wszystkich nośnikach), przejmowanie lub zmienianie zawartości strony internetowej ROTOX GmbH w jakimkolwiek celu jest dozwolone tylko za pisemną zgodą ROTOX GmbH.

ROTOX GmbH dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność i dokładność prezentowanych informacji. Niemniej jednak firma ROTOX GmbH nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z wejściem, użytkowaniem, usługami lub badaniami na stronie internetowej ROTOX GmbH lub powiązanych witrynach.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące. ROTOX GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania lub usuwania części stron lub całej oferty lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji bez uprzedniego powiadomienia. Sąd okręgowy w Hamburgu orzekł 12 maja 1998 r., Że dodając link, możesz być współodpowiedzialny za zawartość połączonej strony. Według Sądu Okręgowego można temu zapobiec jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od tych treści. ROTOX GmbH udostępnia na swojej stronie głównej linki do innych stron internetowych. Do wszystkich tych linków odnosi się, co następuje: „ROTOX GmbH wyraźnie podkreśla, że ​​nie mamy żadnego wpływu na kształt i zawartość stron, do których prowadzą linki. Dlatego niniejszym dystansujemy się wyraźnie od treści wszystkich połączonych stron na całej stronie internetowej ROTOX GmbH, w tym wszystkich podstron. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków na naszej stronie głównej i wszystkich treści stron, do których prowadzą linki lub banery firmy ROTOX GmbH.

Jeżeli istnieje możliwość podania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy) w serwisie, podanie tych danych jest dobrowolne. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest dozwolone - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez podawania takich danych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w nadruku lub porównywalnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów, a także adresy e-mailowe, przez osoby trzecie do przesyłania informacji, o które nie zostały wyraźnie zamówione, jest zabronione. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tak zwanych spamu, którzy naruszają ten zakaz.

Jeśli to możliwe, nasz personel techniczny pomoże bezpośrednio za pomocą naszego narzędzia do zdalnej konserwacji Webcontrol. Po prostu pobierz i skontaktuj się z nami.

Rotox Webcontrol

Download for Mac